Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Langhaugen videregående skole

Hordaland
Andreas Helland, Katrine Flaatten og Sondre Undertun

Winner of the Holberg Prize School Project

Katrine Flaatten, Andreas Helland og Sondre Undertun ved Langhaugen videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2010. Vågsbygd videregående skole kom på andreplass og Glemmen videregående skole kom på tredjeplass.

Førstepris til Langhaugen videregående skole 

Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2010. Foto: Marit Hommedal / Scanxpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

De tre elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "De usynlige". En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver. De tre forskerne som har vunnet 1.prisen i år avslutter rapporten sin med følgende sitat: "Hvis denne Usynlighed ikke i Dag bliver forvandled til Synlighed, døer jeg af Utaalmodighet." Det var nok ikke juksing i skolen som var tema for Holbergs stykke De Usynlige, men i likhet med det som er tilfelle for juryen ville nok Holberg visst å sette pris på den avmaskering de unge forskerne bak dette arbeidet foretar.

Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Natalie Zemon Davis, på Bergen Katedralskole onsdag den 9. juni.

Fagjuryens uttalelse

Dette er et arbeid av meget høy kvalitet, metodisk så vel som tematisk. Ryddig og god presentasjon av tidligere forskning, egne undersøkelser og data, fulgt av en svært god diskusjon. Forskerne sannsynliggjør at juks forekommer relativt hyppig og noe hyppigere enn det lærerne synes å mene. Funnene viser ellers noe overraskende at det er jentene som jukser mest. Kanskje har det sammenheng med større prestasjonspress.(...)Et stort flertall oppfatter juksing som uakseptabelt og juksing gir opphav til skyldfølelse. Mest hos jentene, og interessant nok, mest blant elever i første klasse.(...) Forskningsprosjektet til Andreas Helland, Sondre Undertun og Katrine Flaatten er et arbeid som fortjener å bli lest av mange!

Annenpris til Vågsbygd videregående skole

Foto: Marit Hommedal / Scanxpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Annenprisen i årets skolekonkurranse på 10 000 kroner går til forskningsprosjektet "Er "Ny start i arbeidslivet" et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?" av Ingvild Reiersølmoen, Pernille Tørressen og Ingvild Norheim fra Vågsbygd videregående skole.

Tredjepris til Glemmen videregående skole

Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2010. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen i årets skolekonkurranse på 5000 kroner går til forskningsprosjektet "Reality vs virkelighet" som handler om ulike grenser og tabuer i reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv. Oppgaven er skrevet av Linn-Marie Kastum og Anette Bergem fra Glemmen videregående skole.

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.