Luisa Van den Bergh (t.v.), Johanne F. Ullestad og Katrine Jakobsen fra Langhaugen videregående skole ble nummer to i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto Marit / Hommedal

Langhaugen videregående skole

Bergen
Luisa Van den Bergh, Johanne F. Ullestad og Katrine Jakobsen

Winner of the Holberg Prize School Project

Langhaugen videregående skole fikk andrepris i Holbergprisen i skolen 2014.

Andrepris i årets skolekonkurranse gikk til Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad ved Langhaugen videregående skole i Bergen for prosjektet: Livet med ”Gullbilletten”? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig.

Forskningsprosjektet handler om hva enslige unge voksne innvandrerer opplever som sine utfordringer og muligheter i Norge. I oppgaven konkluderer de unge forskerne med at de er gjennom organiserte fritidsaktiviterer at unge innvandrere kommer i kontakt med etnisk norske, men at gode norske vennskap kan være vanskelig å etablere. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.