Demokrati, maktfordeling og klimapolitikk – hvem bestemmer i klimapolitikken

Holbergprisen i skolen arrangerer et seminar om klimasøksmålet sammen med Institutt for sammenliknende politikk. Arrangementet er åpent for elever og lærere i den videregående skolen.

Innledere: 

Rasmus Madsen Berg: Student på sammenliknende politikk, sentralstyremedlem i Natur og ungdom og vinner av Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Klimasøksmålet: Konflikt i den norske maktfordelingen". 

Kjetil Evjen: Universitetslektor og undervisningsleder på institutt for sammenliknende politikk, UiB.

Mari Helliesen: Stipendiat på Institutt for sammenliknende politikk, UiB. hun forsker på hvor representativt demokratier er når det gjelder klimasaken. 

 

Beskrivelse: 

Klimasøksmålet er Norges første klimarettsak. Miljøorganisasjoner saksøkte staten for å tildele nye letelisenser for oljeboring, med påstanden om at det var i strid med grunnlovens miljøparagraf 112, paragrafen som skal sikre vår og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. Etter å ha tapt i Høyesterett er saken nå klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

Hva sier søksmålet om maktfordelingen og demokrati? Hvem blir hørt og hvem har makt til å påvirke? Og er de beslutningene som tas og tiltakene som settes inn, i tråd med den klimapolitikken velgerne ønsker? 

Rasmus Madsen Berg forsket med sine medelever på klimasøksmålet. Nå er han student ved UiB, og er samtidig sentralstyremedlem og ansatt i Natur og Ungdom med ansvar for nettopp klimasøksmålet. Mari Helliesen forsker på holdninger til klimaendringer og -tiltak blant befolkningen og folkevalgte i Norge. 

Sammen med universitetslektor i sammenliknende politikk, Kjetil Evjen, skal de prøve å svare på noe av dette, men vil også fortelle om livet som student ved Universitetet i Bergen. 

 

Program: 

12:15-12:20: Kjetil Evjen ønsker velkommen

12:20-12:40: Rasmus presenterer sitt prosjekt, og forteller om hvordan han har tatt det med seg inn i studier og jobb

12:40-13:00: Mari Helliesen presenterer sin forskning

13:00-13:30: Samtale mellom Madsen Berg, Evjen og Helliesen

 

Meld deg på her

Location
Egget - UiB
Practical information
Meld deg på her eller nederst på siden:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12545431

Frist for påmelding: 25.04.2022