Krisehåndtering i krisenes tid: Ung forskning og en fremtid i krise

Kriser og uforutsette hendelser kommer allerede hyppigere enn før, og slik vil det etter alt å dømme fortsette. Men er vi klare? Og hva skjer når akuttfasen er over? Hvordan kan vi håndtere tiden etter en krise?

Kriser og kriseberedskap har de siste årene kommet inn i vår hverdagsbevissthet på en måte som viser til tiden vi lever i. Krisene kommer tettere enn før, og utviklingen vil etter alt å dømme fortsette. Både klimaendringer og en mer polarisert verden bidrar til det.

Dette er også noe som interesserer unge forskere. Vinner av Holbergprisen i skolen 2023, Oskar Hellesø-Knutsen, skrev om nettopp kvikkleireskredet som rammet hans eget lokalsamfunn, Gjerdrum, i 2020. Han fant at katastrofen førte til sterkere samhold, men etterhvert også konflikter. Også masterstudent Jeffrey Meijer har skrevet om Gjerdrum ettersom håndteringen av denne krisen har blitt sett som forbilledlig. Det er de som er unge i dag som kommer til å måtte håndtere fremtidens kriser. Hva kan vi lære og hvordan skal vi håndtere fremtidens kriser, - også når det kanskje smeller flere steder på en gang? For dem som er rammet er krisen kanskje heller ikke over når den akutte fasen er over. Hvordan håndterer vi tiden etterpå? 

Med oss for å belyse dette temaet har vi både ferske og erfarne eksperter på temaet; Oskar Hellesø-Knutsen, Jeffrey Meijer, Lise H. Rykkja, og Ivar H. Lunde.

Samtalen vil bli ledet av Oda Tvedt, rådgiver for Holbergprisen i skolen. 

Deltakere

Image
Ivar Konrad Lunde_Bergen kommune
Foto: Bergen kommune

Ivar K. Lunde 
Ivar K. Lunde er konsulent i Proactima og fagbokforfatter innen praktisk krise- og beredskapsledelse. Han har bakgrunn fra Forsvaret og politiet, har vært direktør for Samfunnssikkerhetens hus, og har også vært beredskapssjef i Bergen kommune.

 

 

 

 

Image
Lise Rykkja_Eivind Senneset, UiB
Foto: Eivind Senneset, UiB

Lise H. Rykkja
Professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. I sin forskning har Rykka særlig vært interessert i spørsmål knyttet til fagområdet offentlig forvaltning og politikk, mer spesifikt digital forvaltning og krisehåndtering.

 

 

 

 

Image
Foto: Thor Brødreskift / Holbergprisen
Foto: Thor Brødreskift / Holbergprisen

Oskar Hellesø-Knutsen
Oskar Hellesø-Knutsen går siste året på Lillestrøm videregående skole. Han vant førsteprisen for sitt bidrag til Holbergprisen i skolen i 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe» hvor han undersøker hvordan leirskredet i Gjerdrum i 2020 påvirket både lokalsamfunnet og samholdet i kommunen over tid. 

 

 

 

Image
Jeffrey Meijer. Privat
Foto: Privat

Jeffrey Meijer
Jeffrey Meijer er nyutdannet master i adm/org fra Universitetet i Bergen.  Hans masteravhandling "Eit skred av utfordringar" handler om hva som kjennetegnet krisehåndteringen under søk- og redningsaksjonen i Gjerdrum, og hvilke faktorer som kan forklare hvordan den ble håndtert.

 

 


 

Image
Oda Elisabeth Wiese Tvedt_utsnitt
Foto: Privat

Oda Elisabeth Wiese Tvedt
Oda Tvedt har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Bergen og er rådgiver for Holbergprisen i skolen.

Location
Litteraturhuset i Bergen, Zinken Hopp.
Practical information
Gratis inngang.
Ingen påmelding nødvendig.
Vi tilbyr lett servering.