Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann

Tredjeprisen i Holbergprisen i skolen for 2007 går til forskningsprosjektet "Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann" av Sondre A. Aukland, Gisle Jakobsen, Kim Eirik Larsen, Børge Mastberg og Daniel Nygård fra Langhaugen videregående skole. Elevene har undersøkt problemstillingene "Hva er det med fotball og supporterkultur som gjør at det appellerer til så mange over hele verden, i Norge, og i Bergen spesielt?” og  "Hva skiller Branns supporterkultur fra resten av Norge?".  Elevene gjør følgende funn: Det er fem hovedfaktorer som gjør at supporterkulturen fenger så mange: Engasjement, følelser og tribuneliv, underholdningen og fascinasjonen for spiller, identitet og fellesskap, det sosiale samholdet og kjærligheten til klubben.