Fagseminar for lærere 2018: "Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene"

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen, som markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. I denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til de metodene og begrepene man anvender, og ikke minst til forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med behandlingen av datamaterialet. Dessuten må selve formidlingen av forskningsresultatene skje på redelig vis. 

Årets fagseminar går i dybden av disse grunnleggende sidene ved forskningsprosessen. Gjennom gruppearbeid og foredrag vil vi få større innblikk i ulike etiske og metodiske problemstillinger som melder seg underveis i prosessen, og i den akademiske formidlingsformens muligheter og begrensninger. Seminaret er praktisk rettet, og både foredrag og gruppearbeid tar utgangspunkt i spesifikke utfordringer og valg man som lærer vil stå ovenfor i elevprosjektene. I tillegg til å fokusere på hvordan man skal gjennomføre prosjektene, ønsker vi dessuten at seminaret skal gi nye ideer til hva det kan være interessant - og gjennomførbart - å forske på.
 

vidarenebakk_foto_Trond Isaksen_De nasjonale forskningsetiske komiteene_LITE.jpgVidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori/ studier fra UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum (NTM) er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært redaktør for Nytt norsk tidsskrift.
Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

 

lisegranlund_LITE_0.jpgLise Granlund er lektor ved Rosenvilde videregående skole, der hun underviser i norsk, samfunnsfag, sosialkunnskap og sosiologi og sosialantropologi. Hun har doktorgrad i sosiologi (UiB), og undervisningserfaring fra både ungdomsskole, videregående skole og universitet. Hun er forfatter av lærebøkene FOKUS Sosiologi og sosialantropologi og Fokus sosialkunnskap.
Foto: Anders Hammargren

 

meretemandersen_foto_Jorunn_Solli_LITE.jpgMerete Morken Andersen er førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er også skjønn- og faglitterær forfatter, og driver med skriveundervisning på alle nivåer, fra amatører til forskere. Hun interesserer seg spesielt for skriving som skapende prosess, og for forholdet mellom vitenskapens, kunstens og litteraturens metoder for å utforske verden. 
Foto: Jorunn Solli

 

hanjacobohldieck_foto_Thor_Brødreskift_LITE.jpgHans Jacob Ohldiecker fagkonsulent for Holbergprisen i skolen, og førsteamanuensis i spansk og latinamerikansk litteratur og kultur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i spansk fra Universitetet i Bergen, der han også har jobbet som førstelektor i allmenn litteraturvitsenskap, spansk og ex.fac. 
Foto: Thor Brødreskift

 

Program

Onsdag 7. november:

15.00-15.10 Velkomst og introduksjon ved Ellen Mortensen, Hilde Omdalsmoen Fidje og Hans Jacob Ohldieck. 

15.10-16.00 Deltakerne presenterer seg selv. Ohldieck leder samtalen. 

16.00-16.45 Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen. 

16.45-17.00 Pause. 

17.00-17.45 "Case studies": Vi diskuterer et utvalg oppgaver fra tidligere år. 

17.45-18.30 Vi snakker om prosjektarbeidenes utfordringer og muligheter med utgangspunkt i diskusjonene fra gruppearbeidet. 

18.30 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ohldieck

19.00 Middag på Hotell Neptun. 

 

Torsdag 8. november: 

08.30-09.00 Kaffe. 

09.00-10.00 Vidar Enebakk: "Forskningsetikk, integritet og uredelighet." 

10.00-10.15 Pause. 

10.15-12.00 Lise Granlund: "Forsk selv! Kvalitativ og kvantitativ metode for elever i videregående skole." 

12.00-13.00 Lunsj.

13.00-14.00 Merete Morken Andersen: "It ain't necessarily so. Om å lære vitenskapelighet i en postfaktuell verden." 

14.00-15.00  Gruppearbeid - prosjektplanlegging: Lærerne deles i grupper ut fra fagkombinasjon.

15.00-15.30 Diskusjon, evaluering og avslutning. 
 

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar!

 

 

Dato

til 15:30, CET.
Sted
Scandic Neptun
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.