Filmvisning før Holbergdebatten: "Examined Life"

Som en oppvarming til Holbergdebatten viser vi dokumentarfilmen "Examined Life" på Bergen Kino 2. desember. Visningen er gratis og åpen for alle interesserte.

Under Holbergdebatten 4. desember møtes Judith Butler, Cornel West og Glenn Greenwald for å diskutere identitetspolitikk og kulturkrig. I forbindelse med dette arrangerer Holbergprisen 2. desember filmvisning i Bergen Kinos hovedsal KP1, i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Filmklubb. Her vises den canadiske dokumentaren "Examined Life" fra 2008. Filmen er regissert av Astra Taylor.

I filmen deltar åtte innflytelsesrike filosofer, som befinner seg i ulike storbyer, og deltagerne diskuterer den praktiske anvendelsen av sine idéer i det moderne samfunnet. Både Butler og West deltar i filmen, i tillegg til flere andre filosofer som har hatt tilknytning til Holbergprisen: Martha C. Nussbaum er årets mottager av Holbergprisen, Slavoj Žižek deltok på Holbergdebatten 2019, og Kwame Anthony Appiah er tidligere leder av Holbergkomitéen. For øvrig medvirker Peter Singer, Michael Hardt, Avital Ronell og Sunaura Taylor.

Før filmvisningen blir det en innledning av Kari Jegerstedt, førsteamanuensis og konstituert senterleder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.
 

Påmelding

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men plassreservasjon er nødvendig. Bemerk: Det er pr. idag ingen smittevernsregler som krever åpent sete mellom hver kohort. Det er imidlertid anledning til å reservere åpent sete ved siden av seg selv / kohort, dersom man ønsker dette.

Dato

til 19:30, CET.
Sted
Bergen Kino, KP1
Praktisk informasjon
Arrangementet er et samarbeid mellom Holbergprisen, Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Filmklubb. Påmelding skjer på denne siden: https://www.bergenkino.no/showtime/1903747