Forskningsressurser

Å skrive et godt forskningsprosjekt krever mye arbeid. På disse sidene beskriver vi viktige steg i forskningsprosessen fra idémyldring til innlevering.

Image
Kappeillustrasjon HiS
Illustrasjon: Sissel Ringstad, Farsott AS

Velkommen som forsker!

Forskning springer ut fra nysgjerrighet eller nyttehensyn, eller gjerne begge deler. Vi håper denne ressurssamlingen kan hjelpe deg med å navigere gjennom forskningsprosessen på en god måte, fra idémyldring, problemstilling, teori, datainnsamling og analyse til ferdigstilling av prosjektrapporten.