The Holberg Laureate LIVE: "Conviviality In a Seamless World"

Samtale mellom Holbergprisvinner Paul Gilroy and professor Thomas Hylland Eriksen.

"Kunsten å leve sammen i en brokete verden"

Hvordan kan vi leve sammen? Hva kan lede til optimisme i en tid preget av friksjon, mistenksomhet, fremmedfrykt og tilbaketrekning? Paul Gilroy, hvis arbeider spenner fra rasistisk ekskludering til kulturell kreativitet blant den afrikanske diaspora, har nylig utforsket gemyttlig sameksistens (conviviality) som et positivt alternativ. Denne samtalen tar utgangspunkt i Gilroys arbeider og den virvelvind av endring som påvirker folkegrupper, identiteter, kulturelle verdener og tilhørighetsideologier i vår samtid. 

Paul Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King's College London. Han mottar Holbergprisen i 2019 for sin fremragende forskning innenfor kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og kjent både i Norge og utlandet for sin forskning på etnisitet, nasjonalisme og globalisering.

Les beskrivelse av arrangementet på den engelske arrangementsiden.

Dato

til 19:30, CEST.
Sted
House of Literature, Wergelandsveien 29. Oslo
Praktisk informasjon
Gratis inngang