Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

  • Stine Helena Bang SvendstenStine Helena Bang Svendsen (Juryleder), 
    førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Hallvard Kjelen Hallvard Andre Kjelen, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
  • Sveinung ArnesenSveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Åsne BergeÅsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole
  • Jørn LjunggrenJørn Ljunggren, Forsker NOVA, OsloMet

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen på grunnlag av innsendte lærerrapporter. 

Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevene som har deltatt få diplom tilsendt fra Holbergprisen i skolen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltagerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.