Holbergprisen i skolen

Elever på Amalie Skram vgs. i Bergen under forskerkontaktbesøk våren 2021. Foto: Thor Brødreskift

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse er gratis, og elevene får oppfølging fra etablerte forskere underveis.

Hvert år deltar inntil 20 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. Holbergprisen i skolen dekker utgifter i forbindelse med forskerbesøk.

De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene.

Søknadsfristen for å delta i Holbergprisen i skolen 2021/ 2022 var den 1. oktober.