Laura Aadland (t.v.) og Silje Rame fra Bergen katedralskole ble nummer tre i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Bergen Katedralskole

Bergen
Laura Aadland og Silje Rame

Vinner av Holbergprisen i skolen

Bergen Katedralskole fikk tredjeplassen i Holbergprisen i skolen 2014.

Tredjeprisen i årets skolekonkurranse på 5000 kroner går til Laura Aadland og Silje Rame ved Bergen Katedralskole for prosjektet "LEGO – en bremsekloss for likestillingen?"

Oppgaven benyttet deltakende observasjon som metode for å svare på problemstillingen: Fører Legos kjønnssterotypiske leker til at barn bruker de ulike legofigurene i tråd med et tradisjonelt kjønnsrollemønster? I oppgaven finner Laura og Silje at Lego ikke har utviklet seg mot mer kjønnsnøytrale roller og symboler, men heller i motsatt retning.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant