Anders Iversen Feiring. Foto: Privat

Blindern videregående skole

Oslo
Anders Iversen Feiring

Vinner av Holbergprisen i skolen

Anders Iversen Feiring ved Blindern videregående skole kom på tredjeplass i Holbergprisen 2023 med prosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje».

Anders Iversen Feiring ved Blindern videregående skole i Oslo kom på tredjeplass i Holbergprisen i skolen 2023 med forskningsprosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje». Rapporten undersøker om helseøkonomer vurderer sykdommers prestisje annerledes enn hva leger og sykepleiere gjør, og hva de vektlegger i sin rangering av ulike diagnoser.

Fagjuryens uttalelse

Prosjektet undersøker om helseøkonomer vurderer sykdommers prestisje annerledes enn hva leger og sykepleiere gjør. Feiring viser til at vi står overfor en rekke vanskelige prioriteringer i helsevesenet. Helseøkonomer har potensielt stor innflytelse på prioriteringsarbeidet, men vi vet foreløpig lite om hva denne yrkesgruppa tenker når de setter ulike pasientgrupper og sykdommer opp mot hverandre. Feirings forskningsprosjekt viser at helseøkonomer typisk vektlegger sykdommens utbredelse og kostnadene for samfunnet når de rangerer ulike sykdommer og pasientgruppers prestisje.  

Eleven tar utgangspunkt i foreliggende norsk forskning på området og gjennomfører et fokusgruppeintervju med helseøkonomer. Gjennom intervjuanalyser avdekker han hvordan deres vurderinger av sykdommers prestisje avviker fra leger og sykepleieres vurderinger, og at de legger andre kriterier til grunn. Problemstillingen er original og reflekterer godt eksisterende forskning. Den har også tydelig relevans for aktuelle samfunnsbehov. Det er god sammenheng mellom forskningsspørsmålet og valg av metode.  

Rapporten utmerker seg ved sitt originale forskningsdesign, og hvordan den på en enkel og elegant måte knyttes til eksisterende forskning på et svært samfunnsaktuelt tema. Det er spesielt bra at eleven gjør en sammenlignende analyse som tydelig bygger på og videreutvikler tidligere forskning. Oppgaven er velformulert og bruker gjennomgående et presist fagspråk. 

Juryen gratulerer med et vel utført prosjekt, og med tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2023.  

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2022/2023

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.