Fra venstre: August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole. Foto: Eivind Senneset

Elvebakken videregående skole

Oslo
August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elvebakken videregående skole fikk andreplass i Holbergprisen i skolen 2018.

August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk andreprisen for forskningsprosjektet: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" Prosjektet tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.

Fagjuryens uttalelse

Denne oppgaven viser hvordan elevforskning kan bidra med et nytt blikk på utviklingen av et nytt byrom. De reiser et helt sentralt spørsmål om balansen mellom sikkerhet og åpenhet: 'Er det verdt å ofre åpenhet og tilgjengelighet i bytte mot kontroll og sikkerhet?'

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2018 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen