Fra venstre: Stian Sørland, Guro Solli Grønningsæter og Sigve Nydal, Fagerlia videregående skole. Foto: Fagerlia videregående skole.

Fagerlia videregående skole

Ålesund
Stian Sørland, Guro Solli Grønningsæter og Sigve Nydal

Vinner av Holbergprisen i skolen

Fagerlia videregående skole fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2020.

Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2020 for prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser».

I dette prosjektet undersøker elevene hvorvidt små skoleklasser er preget av høyere grad av trivsel og har bedre læringsmiljø enn større klasser. Elevene argumenterer for at mer kunnskap om dette tema kan gjøre det mulig å få en best mulig organisering i skolen og sikre at alle elever har de beste forutsetningene for å lykkes.

Fagjuryens uttalelse:

Rapporten tar for seg en velkjent problemstilling innenfor skoleforskning, nemlig hvordan klassestørrelser påvirker læringsmiljøet for elevene. Det er et svært godt skrevet og gjennomført forskningsprosjekt, som klarer å skape engasjement hos leseren, selv om det er et tema det tidligere er forsket mye på. Rapporten fremstår som genuint utforskende, basert på elevenes erfaringer med eget skolemiljø.

Eksisterende forskning på feltet brukes aktivt i diskusjon og analyse, og rapporten oppleves gjennomgående som metodisk sterk. Elevene utviser et sikkert grep om kvantitativ metode og nyttiggjør seg dataene de henter ut, på en svært god måte. Elevene tester ut flere hypoteser, og falsifiserer disse underveis. Dette gjelder blant annet hypotesen om at læringsmiljø og trivsel er bedre i små klasser enn i store. Elevene viser på en god måte at de lar resultatene tale for seg selv, selv om dataene motsier deres egne hypoteser. 

Juryen peker på at dette er en svært god forskningsrapport, hvor særlig det metodiske refleksjonsnivået fremstår som en styrke og holder høy kvalitet. Juryen gratulerer med et godt gjennomført forskningsprosjekt.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2020 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder),

Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen,

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet