Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2009. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Fana Gymnas

Bergen
Karianne Haarklau, Silje Natlandsmyr og Marthe Brun

Vinner av Holbergprisen i skolen

Fana Gymnas vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2009.

Karianne Haarklau, Silje Natlandsmyr og Marthe Brun valgte å forske på filmatisering av romaner fordi de selv liker både å lese bøker og se film. Samtidig var oppgaven et alternativ til særemnet og derfor ble både norskfaglig metode og tema lagt til grunn for prosjektoppgaven. De tre elevene fra Fana gymnas får førstepris for forskningsprosjektet: "Filmatisering av romaner".

Vi valgte ut bøker og filmer som var relativt nye og populære. Vi ville ta utgangspunkt i noe som de fleste har sett eller lest, sier jentene, det kan jo hende noen av bøkene eller filmene er litt mer jentete enn de andre, men det er generelt sett populære bøker og filmer som fikk utslag hos begge kjønn.

Les intervju med prisvinnerne her.

Fører filmatisering av romaner til økt leselyst? spør elevene seg i forskningsrapporten. I dette arbeidet tilfører de tre forskerne denne diskusjonen en ny dimensjon gjennom å koble filmatisering av romaner til leselyst. I motsetning til det de hadde forventet, finner forskerne at deltakerne i undersøkelsen leser få bøker og at filmatisering av romaner ikke i nevneverdig grad fører til at deltakerne (elever i videregående skole) får lyst til å lese mer. Det ble også funnet klare kjønnsforskjeller. Jenter leser mer enn gutter og er generelt mer positive til det å lese bøker enn tilfellet er for gutter

Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Ian Hacking, på Bergen Katedralskole onsdag 25. november.

Fagjuryens uttalelse

Forskningsrapporten framstår som særdeles ryddig og velskrevet! Problemstillingene er klare og gode. Det samme gjelder også hypotesene. (...)Arbeidet til elevene er preget av sunne reservasjoner der leseren inviteres med i refleksjonsprosessen på en forbilledlig måte. Resultatene er interessante og leder til en rekke nye forskningsspørsmål. Forskningsprosjektet til Marthe K. Brun, Karianne A. Haarklau og Silje Natlandsmyr er et eksempel på et meget solid forskningsmessig håndverk.  Imponerende!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2009

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2009 har juryen bestått av:

Arild Raaheim, professor i pedagogikk ved Univeristetet i Bergen 
Anita Pedersen, lektor ved Laksevåg videregående skole
Thorolf Krüger, professor ved Senter for utdanningsforskning ved Høyskolen i Bergen
Henrik G. Bastiansen, Dr.art ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda