Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Glemmen videregående skole

Ferdrikstad
Marit Hommedal

Vinner av Holbergprisen i skolen

Glemmen videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2010.

Tredjeprisen i årets skolekonkurranse på 5000 kroner går til Linn-Marie Kastum og Anette Bergem fra Glemmen videregående skole med forskningsprosjektet "Reality vs virkelighet".

Prosjektet handler om grenser og tabuer i reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv. Ved å gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse testet de unge forskerne en hypotese om at ungdom vil strekke grensene sine betydeligere lenger på tv-skjermen, enn det de ville gjort til vanlig blant sine egne venner. I analysen kommer de derimot frem til at det ikke er store forskjeller på hvordan elever i den videregående skolen oppfører seg foran kamera, sammenliknet med det virkelige liv.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.