Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2008. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Langhaugen videregående skole

Bergen
Tobias Martens, Børge Mastberg, Sondre Aasen Aukland og Daniel Nygård

Vinner av Holbergprisen i skolen

Langhaugen videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2008.

De fire elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "Wikifiseringen av skolen" En forskningsrapport om bruken av Wikipedia i den videregående skolen, med utgangspunkt i Langhaugen vgs. Prisen blir delt ut av Forskning- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Fredric R. Jameson Forskningsprosjektet til Tobias Martens, Børge Mastberg, Sondre Aasen Aukland og Daniel Nygård imponerer juryen med et svært aktuelt og tankevekkende forskningsarbeid om kildekritikk.

Fagjuryens uttalelse 

Et eksemplarisk arbeid som fortjener å bli lest av mange.(...) De fire forskerne har grepet tak i en dagsaktuell problematikk, nemlig bruken av Wikipedia som informasjonskilde. Hvordan brukes Wikipedia som informasjons- og kunnskapskilde blant elever i videregående skole? Dette utgjør hovedproblemstillingen i arbeidet. Denne problemstillingen utdypes gjennom et sett av underproblemstillingene hvor fokus rettes spesielt mot forhold knyttet til kildekritikk. (.) Dette er et tankevekkende og solid gjennomført forskningsarbeid. Fokus holdes på problemstillingen gjennom det hele, og forskerne er tro mot sitt utgangspunkt om å beskrive og kommentere.

Som elevene fremholder, så har Wikipedia på kort tid vokst seg stor, og er i dag en av verdens mest besøkte internettsider. Elevene har ønsket å se nærmere på hvordan ungdom faktisk bruker Wikipedia. Funnene elevene gjør her er svært interessante og aktuelle! De ser at Wikipedia ofte er det første stedet elever leter når de trenger informasjon, og brukes gjerne som utgangspunkt for videre søken. Videre ser de at majoriteten av elevene regner Wikipedia som en pålitelig kilde! Forskningen til elevene viser tendenser til at få elever er kildekritiske i sin bruk, og mange stoler på Wikipedia som eneste kilde.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.