Hilde Råen, Asgeir Barlaup og Sunniva Strømskog. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Langhaugen videregående skole

Bergen
Hilde Råen, Asgeir Barlaup og Sunniva Strømskog

Vinner av Holbergprisen i skolen

Langhaugen videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2012.

Annenprisen på 10 000,- går til Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Hilde Råen fra Langhaugen videregående skole. De får prisen for prosjekt Digitaliseringen av skolen - En forskningsrapport om elevers holdninger til og erfaringer med digitaliseringen av skolen – med utgangspunkt i Nordahl Grieg videregående skole.

Oppgaven ble skrevet i faget Sosiologi, og tar undersøker hvilke holdninger og erfaringer elever ved Nordahl Grieg vgs har til digitalisering. De bruker en kvantitativ spørreundersøkelse og dybeintervjuer for å undersøke oppgavens problemstilling. I oppgaven finner de ut av at elever foretrekker en kombinasjon av bøker og PC, og at guttene ved skolen mestrer digitaliseringen bedre enn jentene.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.