Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2006. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Levanger videregående skole

Levanger
Simen L. Boneng, Amund Solli, Gøran F. Eriksen, Ragnar Mikas Sandberg, Torill Runesdotter Aasen, Ellen T. Andresen, Maren S. Eid, Silje Emilsen, Sigve N. Aas, Jørgen Ravlo, Anne Nagelhus, Sara Kristine Tuset, Kristin Gustad Fossum, Even K. Dahlen, Alexand

Vinner av Holbergprisen i skolen

Levanger videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2006

Tredjeprisen går til forskningsprosjektet  "Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?". Prosjektet er utført av Simen L. Boneng, Amund Solli, Gøran F. Eriksen, Ragnar Mikas Sandberg, Torill Runesdotter Aasen, Ellen T. Andresen, Maren S. Eid, Silje Emilsen, Sigve N. Aas, Jørgen Ravlo, Anne Nagelhus, Sara Kristine Tuset, Kristin Gustad Fossum, Even K. Dahlen, Alexander Jenssen, Hilde Kristine Ohr, Fredrik S. Skaufel, Therese T. Berg, Kim Andre Dragsten, Kristine W. Nessemo, Alexander Burmo, Rikke Wiseth og Stine B. Alkanger fra Levanger videregående skole.

 

Prosjektet undersøkte hvordan utvekslingsopphold i utlandet påvirker holdninger, atferd og karrierevalg hos elever. Metoden elevene brukte var spørreundersøkelse og intervju.

Fagjuryens uttalelse

Studien bærer preg av godt håndverk!  Elevene har utviklet gode spørreskjema.  De beskriver og begrunner kriteriene for deltakelse i studien på en overbevisende måte, og presenterer data ryddig og klart.  Her balanseres det fint mellom data fra spørreskjema og data fra elevintervjuene. Resultatene viser at det er en del interessante kjønnsforskjeller.  Disse – og andre resultater – blir beskrevet og diskutert på en god og innsiktsfull måte.  Alt i alt et solid gjennomført stykke arbeid.  Juryen er kommet til at dette arbeidet er så godt at det skal belønnes med 3. pris i årets konkurranse.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.