Årets elevfinalister! F.v: Malin Eckhoff Årnes, Edvard Hove Rosenlund og Erika Lind-Larsen. Foto: Privat

Malin E. Årnes, Edvard H. Rosenlund og Erika Lind-Larsen

Bergen Katedralskole, Drammen vgs og Vestby vgs.

Vinner av Holbergprisen i skolen

Bergen Katedralskole, Drammen vgs og Vestby vgs er finalister i Holbergprisen i skolen i 2024. Mirjam Væring-Skogrand fra Kristen videregående skole Trøndelag mottar Lærerprisen.

Holbergprisen i skolen sin fagjury har valgt ut tre finalister i årets konkurranse! Hvem som vinner henholdsvis første- andre og tredjeplassen får vi først vite på prisutdelingseremonien under Holberguken i Bergen i juni. 

De tre finalistprosjektene, alfabetisert etter skolenavn er:

Hamsun – fortsatt aktuell og kontroversiell 

Prosjektet "Knut Hamsun 72 år etter hans død" er et prosjekt om Hamsuns forhold til nazismen og knytter an til den dagsaktuelle debatten om kansellering. Rapporten gir en innføring i de historiske kontroversene rundt Hamsun og viser hvordan han fortsatt er en omdiskutert figur. Forskningsprosjektets store styrke, ligger,  i følge juryen , i Rosenlunds "grundige kunnskap om Hamsun".

Rapporten formidler sentrale kjennetegn ved Hamsuns forfatterskap, mottakelse og kontrovers men skaper også en dynamikk mellom etablerte Hamsun-forskere og videregående-elevers syn på forfatterskapet. 

 "Resultatet er", sier juryleder Jørn Ljunggren,  "en svært interessant rapport som gir en original vinkling på dagens kanselleringsdebatt." 

Studieforberedt av studieforberedende? 

I prosjektet "Opplevelsen av overgangen fra elev til student" spør  Årnes om undervisningen i videregående skole gjør nok for å forberede elevene på studiene som kommer etterpå. Forskningsprosjektet hennes viser at skolen kan gjøre mer for å gjøre elevene studieforberedt. Årnes spør også hva den enkelte kan gjøre for selv å ruste seg for overgangen. 

Dette er et aktuelt tema, som også opptar mange unge. Rapporten viser blant annet at både selvstudiumsmodellen og manglende opplæring i akademiske skrivestandarder opplevdes utfordrende for de ferske studentene som ble intervjuet i forbindelse med denne forskningen.  Om prosjektet sier juryen at det er "ambisiøst og selvstendig". 

"Særlig lot juryen seg imponere over metode og bruk av forskningslitteratur", sier Ljunggren. 

Hva går tapt i en oversettelse? 

"Og – er det så farlig?" Dette setter Lind-Larsen søkelyset på i sin rapport "Lost in Translation?" Rapporten tar for seg oversettelsen av tegneserieromanen Heartstopper fra engelsk til norsk. 

Prosjektet tar utgangspunkt i en tegneserieroman og er en systematisk undersøkelse av oversettelse og ordvalg som viser hvilke valg en oversetter står overfor, og hva som står på spill. 

Prosjektet løfter også utfordringer som trange rammevilkår for oversettere i møtet med et kommersielt bokmarked.

"Dette er et prosjekt som springer ut av elevens interessante observasjoner", sier Ljunggren. "Rapporten har en spesielt sterk analysedel, som imponerte juryen", sier han videre. 

 

Lærerprisen til Mirjam Væring-Skogrand

Image
Mirjam Væring-Skogrand. Foto: Privat
Mirjam Væring-Skogrand. Foto: Privat.

Årets lærerpris går til Mirjam Væring-Skogrand ved Kristen videregående skole Trøndelag. Hun mottar prisen for sin rapport «Motstandskraft – utvikling av kompetanse i ukjente situasjoner i praksis, og et forsøk på å forstå hvorfor elevene ikke synes noe om å stå i ukjente læringssituasjoner.»

Læreren tar i denne rapporten utgangspunkt i arbeidet med Holbergprisen i skolen, og i observasjonen av at det var mye motstand mot å skulle gå i gang med prosjektet. Dette blir utgangspunktet for en refleksjon over elevenes motvilje til å stå i ukjente læringssituasjoner og hvordan dette står i motsetning til fagfornyelsen. Fagfornyelsens ambisjon er å gi elevene erfaring med å håndtere ukjente situasjoner. Hvordan kan læreren legge til rette for dette i klasserommet, til tross for elevenes motvilje?

Juryen berømmer Væring-Skogrand for en godt teoretisk forankret rapport, og interessante refleksjoner.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2023/2024

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Åsta Dyrnes Nordø, førsteamanuensis, Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen

Fredrik Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.