Alisa Mujanic ved Mysen videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Mysen videregående skole

Mysen
Alisa Mujanic

Vinner av Holbergprisen i skolen

Mysen videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2011.

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn eller med andre innvandrere, med en annen kulturell bakgrunn? Oppgaven utmerker seg gjennom et meget godt og modent språk – og en gjennomført evne til nyansert fremstilling og nøkterne forbehold. Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Jürgen Kocka, på Bergen Katedralskole onsdag 8. juni.

Fagjuryens uttalelse

Rapporten diskuterer grunnleggende begreper som ”kultur” og ”kulturkonflikt” på en klar og overbevisende måte. Prosjektet er gjennomført på en svært selvstendig måte. Det stiller seg blant annet stiller kritisk til faglitteraturens påstand om at konflikter mellom innvandrere og nordmenn skyldes ulike syn på verdier. (...) Prosjektrapporten har bemerkelsesverdige konklusjoner: den avkrefter for det første hypotesen om at innvandrerungdom opplever den største kulturkonflikten med foreldregenerasjonen. For det andre bekreftes hypotesen om at innvandrerungdom opplever flest kulturkonflikter med andre innvandrere enn med nordmenn" (...)"Forskningsprosjektet til Alisa Mujanic er et et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.