Randaberg videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2016.

Randaberg videregående skole

Randaberg
William Thomas Middelthon

Vinner av Holbergprisen i skolen

Randaberg videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2016.

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole for prosjektet: «Venteromskultur». Forskningsprosjektet handler om å se nærmere på norsk venteromskultur som en sosial og kulturell situasjon. Venterommene William har gjort observasjoner og deltagende observasjoner på, ligger i Stavanger kommune –spredd over tre ulike bydeler der, og ett i sentrum.

Fagjuryens uttalelse 

Førsteprisen går til et imponerende prosjekt som på mange måter utmerker seg i årets konkurranse. Eleven fokuserer på hvordan vi forholder oss til andre i en hverdagslig praksis, ved å observere hvordan mennesker oppfører seg på venterom, i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ventende! (...) Juryen vil spesielt berømme elevens evne til å observere detaljene i hva som skjer, analysere disse observasjonene, samt sette dette inn i en større teoretisk sammenheng.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant