Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2005. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Saltdal videregående skole

Saltdal
Therese Bredesen, Susanne Pettersen, Adrian Steinbekk og Marius Øien

Vinner av Holbergprisen i skolen

Saltdal videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2005

Tredjeprisen går til Therese Bredesen, Susanne Pettersen, Adrian Steinbekk og Marius Øien fra Saltdal videregående skole med prosjektet "Hvordan er det å være ung asylsøker eller flyktning i Saltdal?" Elevene har gjennomført intervjuer med ansatte og beboere ved Hero asylmottak i Saltdal, samt gjennomført en spørreundersøkelse blant en større gruppe beboere.

Fagjuryens uttalelse

Dette er et prosjekt som ikke bare er godt gjennomført og presentert, men som også vil kunne ha en praktisk verdi for lokalsamfunnet. Utgangspunktet har vært å få mer kunnskap om hva beboerne gjør på fritiden, hvordan de opplever sin egen situasjon og hvorfor det synes å være så vanskelig å etablere kontakt mellom beboere og lokalbefolkningen. Elevene har valgt å presentere arbeidet i form av en avis og en kortere forskningsrapport. Dette er gjort på en profesjonell og samtidig informativ måte. Slik juryen vurderer det vil dette bidraget, ikke minst på grunn av sin form, kunne benyttes i lokalsamfunnet for å gjøre hverdagen lettere for beboerne og gjøre integreringsarbeidet bedre.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant