Oppe fra venstre: Sara Elise Eira, Sara Lea Gaup, Marita Alexandersen og Ellen Mathisdatter Sara. Foto: Privat

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Troms og Finnmark
Sara Elise Eira, Sara Lea Gaup, Marita Alexandersen og Ellen Mathisdatter Sara

Vinner av Holbergprisen i skolen

Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, Troms og Finnmark fylke vinner andreprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse».

Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino i Troms og Finnmark fylke kom på annenplass med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse» i Holbergprisen i skolen 2023. 

Fagjuryens uttalelse: 

I dette prosjektet undersøker elevene hva som påvirker den psykiske helsen til unge reindriftsutøvere og hvordan den påvirkes. Forskningsrapporten beskriver hvordan deltakelse i reindrift har positiv innvirkning på unges psykiske helse i en rekke aspekter, men samtidig også byr på spesifikke utfordringer.  

 For å undersøke problemstillingen har elevene både utført en spørreundersøkelse og intervjuet relevante informanter. I analysen etablerer elevene en dialog mellom egne erfaringer og det eksisterende forskningsfeltet. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan elevforskning kan fremme et ungdomsperspektiv og samtidig være et verdifullt bidrag til forskningen. 

Elevene viser tydelig hvor viktig reindrifta er for ungdommenes identitet og livskvalitet samtidig som den også gir grobunn for frykt og usikkerhet for fremtiden. På en balansert måte redegjør de for denne dobbeltheten: På den ene sida gir arbeidet i reindrifta en relasjon til naturen og egen familie som er helsefremmende. På den andre sida er blant annet arealinngrep, klimaendringer og rasisme  kilder til press og psykisk uhelse for reindriftsutøvere. I prosjektet tydeliggjør også elevene hvordan presset på reindriften oppleves ulikt av unge kvinner og menn. Overordnet viser prosjektet hvilken betydning klimaendringer og naturpolitikk kan ha for ungdommers opplevelse av framtidshåp.  

Juryen gratulerer med et vel utført prosjekt, og med andreprisen i Holbergprisen i skolen 2023.  

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2022/2023

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.