Marit Myklebust (t.v.) og Luna Tønnessen (t.h.) fra Stavanger katedralskole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Stavanger katedralskole

Stavanger
Marit Myklebust og Luna Tønnessen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Stavanger Katedralskole vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2016.

Tredjeprisen gikk til Luna Tønnessen og Marit Myklebust ved Stavanger katedralskole for prosjektet: «Når litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. En studie av fellesskapet i Jehovas vitner». Ved å gjennomføre dybdeintervju med flere medlemmer i Jehovas vitner undersøker elevene en tredelt problemstilling:  1. Hvordan vurderer medlemmer i Jehovas vitner et eventuelt fellesskap i trossamfunnet? 2. Hvordan vurderer mennesker som har forlatt Jehovas vitner et eventuelt fellesskap i trossamfunnet? 3. Finnes det samsvar mellom de tidligere og de nåværende medlemmenes vurdering?. 

De finner ut av at de nåværende medlemmene av Jehovas vitner så på fellesskapet innad som kjærlig og knyttende, og la særlig vekt på det internasjonale fellesskapet de opplever med medlemmer fra andre steder og land. De finner også ut av at tidligere medlemmene av Jehovas vitner satt i motsetning til de nåværende medlemmene pris på friheten utenfor Jehovas vitner – i det moderne samfunnet.

Juryen uttaler:

Dette er en flott gjennomført oppgave som undersøker opplevelsen av felleskap for medlemmer avJehovas Vitner. Ved å intervjue nåværende og tidligeremedlemmer av menighetenfår elevene på utmerket vis frem hvordan denne typen tette felleskap oppleves ulikt. Eksisterende medlemmer opplever fellesskapet inkluderende og varmt, mens det oppleves mer beklemt og ekskluderende for dem som har valgt å hoppe av. Elevene behandler temaet og deltakerne med stor respekt, og analysen viser godevnetil å fange opp essensielle aspekter ved å bli værende i eller rømme fra tette menighetsfellesskap. Forskningsdesignet med dybdeintervjuer er godt egnet til å svare på de spørsmålene som stilles, og juryen vil berømme elevene for å søke tilgang til relevante og interessante informanter i et såpass ømtålig tema.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant