Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2005. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vennesla videregående skole

Vest-Agder
Sandra Birkenes, Bjarte Bjellås, Sissel Eikeland, Sigrid Harket, Camilla Kartevold, Christina Kvanstein, Veronica Myhre, Gunnstein Myre, Stian Omdal, Kjersti Rasmussen, Oddvar Røste, Sigrid Strandberg og Nicolai Tellefsen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vennesla videregående skole i Vest-Agder vant Holbergprisen i skolen 2005.

Dialekten står sterkt i Vennesla - også hos de unge. Førsteprisen for Holbergprisen i skolen i 2005 går til Vennesla videregående skole og forskningsprosjektet "Mysteriet om Vennesladialekten"
Oppgaven er skrevet av elevene Sandra Birkenes, Bjarte Bjellås, Sissel Eikeland, Sigrid Harket, Camilla Kartevold, Christina Kvanstein, Veronica Myhre, Gunnstein Myre, Stian Omdal, Kjersti Rasmussen, Oddvar Røste, Sigrid Strandberg og Nicolai Tellefsen. De mottar en premie på 7000 kr.Prisen ble delt ut av årets Holbergprisvinner professor Jürgen Habermas og kunnskapsminister Øystein Djupedal på Bergen Katedralskole.

Fagjuryens uttalelse

(...) forskningsprosjekt som på en elegant måte kombinerer det kreative med et solid metodisk håndverk! I tillegg til intervjuer med språkforskere har elevene intervjuet 46 ungdommer i alderen 16-19 år om deres bruk av og holdning til egen dialekt. Elevene i klasse 3 MKA har valgt et spennende fenomen å forske på. Hele forskningsprosessen er presentert på en svært vellykket måte som dokumentarfilm med thriller-elementer. I sannhet et bidrag i Holbergs ånd!

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.