Brynjar Morka fra Vestby videregående skole. Foto: Thor Brødreskift

Vestby videregående skole

Viken
Brynjar Morka

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vestby videregående skole fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2017.

Tredjeprisen gikk til Brynjar Morka Mæhlum ved Vestby videregående skole, Akershusfor prosjektet: «Blir jeg studieforberedt? En studie av hvilke norskfaglige ferdigheter som er viktige i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.» Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer, samtidig som funnene drøftes opp mot læreplanen i norsk. Mæhlum argumenterer for at kompetansemålene i norskfaget, som lesing, kildebruk, skriving av informative tekster og argumentasjon, burde styrkes, og at nye kompetansemål om lesestrategier og kritisk tenkning burde komme til.

Fagjuryens uttalelse

Dette er et flott og ambisiøst prosjekt som fokuserer på overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning. Samtidig som problemstillingen er nær elevens egen hverdag, peker den fremover mot elevers studiefremtid. Oppgaven har et meget godt og gjennomtenkt forskningsdesign og integrerer sitater fra intervjuene på en utmerket måte i teksten. I tillegg drøftes funnene opp mot læreplanen i norsk. Eleven trekker tydelige konklusjoner om hva som fungerer og hva som burde være annerledes i dagens skole. Disse konklusjonene er solide og klart forankret i empirien og litteraturen som anvendes. Dette er en meget selvstendig prosjektrapport der elevens egen stemme er tydelig. Komiteen vil også berømme hvordan arbeidet med intervjuguiden introduseres i prosjektet. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.