Holbergprisen i skolen

Er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Vårt formål er å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Image
Illustrasjon_fagdag
Presentasjon av forskningsprosjektene på Holbergprisen i skolens fagdag under Holberguken 2019. Foto: Thor Brødreskift

Hvert år inviterer vi landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Gjennom arbeidet blir elevene kjent med vitenskapelige teorier og metoder innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Elevene får kjennskap til bruk av kilder og fagbegreper, og de lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

Deltagelse i Holbergprisen i skolen knyttes opp mot læreplanene i skolefagene.  Alle klasser/trinn på videregående relatert til våre fagområder kan søke om deltagelse.  Alle innsendte bidrag blir vurdert av Holbergprisen i skolens fagjury. Finalistene blir kunngjort i midten av mai, og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.  De tre beste prosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Finalistene blir også invitert som æresgjester under Holberguken. Søknadsfristen er 1. oktober. 

Holbergprisen i skolen: En kort presentasjon
Siste prisvinnere - Holbergprisen i skolen
Holbergprisvinnere
2024
Erika Lind-Larsen fra Vestby videregående skole kom på førsteplass i Holbergprisen i skolen 2024 med forskningsprosjektet "Lost in Translation?".
2024
Edvard Hove Rosenlund fra Bergen katedralskole mottar tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2024 med sitt forskningsprossjekt "Knut Hamsun 72 år etter hans død". 
2024
Malin Eckhoff Årnes fra Drammen videregående skole mottar andreprisen i Holbergprisen i skolen 2024 med forskningsprosjektet "Opplevelsen av overgangen fra elev til student"
Nyheter om skoleprisen
Nyheter Holbergprisen i skolen