Holbergsymposiet 2018: "Democracy and Truth"

Kan demokratier komme frem til sannhet – og i så fall: gjennom hvilke mekanismer.

I mange land er stilles det spørsmål ved om demokratier kan komme frem til sannhet enten det gjelder faktiske forhold (risikoene som hefter ved immigrasjon, klimaendringer, tobakk, krig o.a.) eller politikkutforming og jus (hvordan man best håndterer sosiale problemer, hva angår det spesifikke forholdet mellom midler og mål).

Foredragsholdere

  • Professor Tyler Cowen. Cowen er professor i økonomi ved George Mason University.
  • Professor Lawrence Lessig. Lessig er Roy L. Furman Professor of Law ved Harvard Law School. 
  • Ambassadør Samantha Power. Power er Anna Lindh Professor of the Practice of Global Leadership and Public Policy ved Harvard Kennedy School.
  • Førsteamanuensis Tali Sharot. Sharot er førsteamanuensis i kognitiv neurovitenskap ved Department of Experimental Psychology, University College London.

For en nærmere beskrivelse: Se våre engelske nettsider.

 

Dato

til 13:00, CEST.
Sted
Universitetsaulaen, Bergen, Muséplass 3.
Praktisk informasjon
Åpent for alle. Gratis inngang.