Foto: Rune Heggdal, rektor Spjelkavik vgs.

Hildegunn Stokke Rasmussen

Ålesund, Møre og Romsdal.
Spjelkavik videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Det er så verdt det når man er ferdig". Rasmussens klasse deltok i skolekonkurransen i faget sosiologi og sosialantropologi. 

I rapporten går Rasmussen nærmere inn på refleksjon, dybdelæring og kritisk tenking i deltagelsen i Holbergprisen i skolen. 

Fagjuryens uttalelse

Rasmussens lærerrapport tematiserer refleksjon, kritisk tenkning og dybdelæring i arbeidet med Holbergprisen i skolen. I rapporten trekker Rasmussen veksler på IB-linjens praksiser med fordypningsoppgave, og bruker erfaringer og metoder herfra til å reflektere over strukturering og veiledning av elevforskning. Rapporten gir et godt innblikk i hvordan arbeidet ble organisert på skolen. Med utgangspunkt i teorier om refleksjon som ledd i læringsprosesser, begrunner Rasmussen hvorfor hun har valgt å organisere veiledningen av elevene rundt refleksjonsnotater. Innblikket rapporten gir i elevenes refleksjonsnotater, viser at dette kan være et svært nyttig verktøy for å bevisstgjøre elevene om egen læring og utvikling gjennom forskningsprosessen.  

Rasmussen synliggjør hvordan systematisk refleksjon også styrker elevenes motivasjon og bygger deres selvtillit. Rapporten gir på denne måten inspirasjon og konkrete innspill til hvordan andre lærere kan jobbe med elevenes læringsprosess gjennom Holbergprisen i skolen.  

Juryen gratulerer Hildegunn Stokke Rasmussen med årets lærerpris! 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. 

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20 000 kr basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Fagjuryen 2021

Alle innsendte elevprosjekter og lærerraporter blir vurdert av en egen fagjury. I 2021 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag, Vest-Telemark videregående skole
Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for Tverrfaglig kjønnsforskning,  Universitetet i Oslo