Foto: Thor Brødreskift

Hildegunn Stokke Rasmussen

Ålesund
Spjelkavik videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport «"Følte det kom til å bli litt mye.’ Eit forsøk på å forstå kva det er som gjer at elevane vel det trygge og kjente framfor meir sjølvstendige læringsprosessar.» Rasmussen vant også lærerprisen i 2021, og hun er den første som mottar prisen for annen gang. 

I rapporten reflekterer Rasmussen over elevers valg og spørsmål knyttet til hvilke læringssyn og verdier dei nye læreplanene fremmer på elevnivå.  

Fagjuryens uttalelse:  

Denne rapporten reflekterer over hva som ligger bak elevers valg om å delta eller ikke delta i Holbergprisen i skolen. Hildegunn Stokke Rasmussen tar utgangspunkt i elevene på Spjelkavik videregående skoles valg mellom å delta i Holbergprisen i skolen eller følge ordinær undervisning i sosiologi og sosialantropologi. Rapporten drøfter elevenes opplevelse av risiko i møte med elevaktiv og utforskende undervisning og diskuterer dette opp mot pedagogiske perspektiver på formålet med utdanning. Funnene i rapporten viser at elevene er resultatfokuserte og frykter fallhøyden i elevforskning, samtidig som læreres innsikt i at deltagelse vanligvis resulterer i svært god læring, er mindre synlig for dem. 

Rapporten tar opp problemstillinger som går utover det konkrete arbeidet med Holbergprisen i skolen, og løfter frem spørsmål knyttet til hvilke læringssyn og verdier de nyere læreplanene fremmer på elevnivå. Dette er viktige spørsmål som fortjener oppmerksomhet, og som bør bli forsket på. Rasmussen peker på et paradoks mellom elevenes tilpasning til skolens vurderingspraksis og læreplanens ambisjoner. 

Juryen gratulerer med en tankevekkende og viktig lærerrapport og årets lærerpris i Holbergprisen i skolen. 

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2022 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Hallvard Kjelen,  Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet