Kjersti Gjerde Brekklund ved St. OIav videregående skole i Stavanger er vinner av årets lærerpris. Foto: Thor Brødreskift

Kjersti Gjerde Brekklund

Stavanger
Kjersti Gjerde Brekklund er vinner av årets lærerpris

Vinner av Lærerprisen

Årets lærerpris går til Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

Årets lærerpris går til Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Hun mottar prisen for sin rapport «–Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd». Brekklunds klasse deltok i skolekonkurransen i faget religion og etikk.

"Hva trenger elevene for å klare seg godt videre, som studenter og som samfunnsborgere?" spør Brekklund i sin rapport. "Hvilken kunnskap trenger de, når uansett hvilket tema det er snakk om, er informasjon bare et tastetrykk unna?"

Fagjuryens uttalelse

Brekklunds lærerrapport gir en engasjert beskrivelse av hvordan arbeidet med Holbergprosjektet utviklet seg underveis i møte med ulike utfordringer. Det er særlig interessant å lese om organiseringen av arbeidet for en hel klasse som samarbeidet om prosjektet. Rapporten gir et innblikk i hvordan arbeidsfordelingen mellom grupper av elever ga rom for ulike interesser og engasjement innenfor rammen av et felles prosjekt. Denne organiseringen av prosjektet i “arbeidspakker” trekker veksler på samarbeidspraksiser som forskere bruker i dag.

Rapporten redegjør grundig for lærerens motivasjon for å delta i Holbergprisen i skolen, og den reflekterer samtidig over hvordan arbeidet med prosjektet kan integreres med læringsmålene i faget religion og etikk. Den vektlegger gjennomgående betydningen av å utvikle elevenes evne til kritisk kildebevissthet og kritisk tenkning generelt. 

Rapporten gir et verdifullt innblikk i en uvanlig måte å organisere arbeidet med et prosjekt for Holbergprisen i skolen på. Den inneholder videre mange interessante refleksjoner om lærerens forventninger til prosjektprosessen, og vitner om en kritisk bevissthet omkring lærerens rolle som veileder for elevene i Holberg-prosjektet.

Juryen gratulerer Kjersti Gjerde Brekklund med årets lærerpris!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. 

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Fagjuryen 2020

Alle innsendte elevprosjekter og lærerraporter blir vurdert av en egen fagjury. I 2020 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)
Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo,
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag, Vest-Telemark videregående skole