Mal for disposisjon

Forslag til hvordan disposisjonen for forskningsprosjektet kan se ut. Bruk kontrollspørsmålene i boksene for å kryssjekke at ikke viktige elementer er utelatt, og forslag til sideantall som en rettesnor.

forskningsfolder oppslag