Dealing with Strangeness: Information Flow and Language in a Colonial Slave Society

Natalie Zemon Davis har vært professor i historie ved blant annet Princeton University og University of Toronto og mottok Holbergprisen i 2010. Zemon Davis er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Hun løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskers enkeltskjebner. Hun var president i American Historical Association i 1987, som den andre kvinnen som har hatt denne posisjonen. I forelesningen kommer hun til å trekke linjer til Norges historiske erfaringer.

Foredraget ble holdt den 08.04.2014 ved NTNU i Trondheim, og som det første i rekken av jubileumsforelesninger, våren 2014.

Holbergforelesningene 2014

I 2014 holdt fem tidligere holbergprisvinnere gjesteforelesninger ved norske universiteter i forbindelse med markeringen av 10-årsjubileet for Holbergprisen.