Terje Lohndals tale ved utdelingen av Nils Klim-prisen 2014

Deres Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, statsråd, Holbergstyre, Nils Klim-komite, mine damer og herrer

Det er en enormt stor ære å stå foran dere i dag som mottaker av Nils Klim-prisen. Jeg er dypt takknemlig til dere alle for at dere kan dele denne store begivenheten med meg.

Studiet av språk har en spesielt fremtredende plass blant de humanistiske fagene. I århundrer har forskere undret seg over språkets intrikate oppbygging, og hvordan det skiller menneskene fra alle andre dyr. I mitt eget arbeid har jeg vært spesielt interessert i å identifisere språkets byggesteiner. Hypotesen er at disse byggesteinene vil sette oss i stand til delvis å forklare på hvilke måter mennesker og dyr skiller seg fra hverandre. Dette krever et omfattende komparativt arbeid på tvers av et vidt spekter av språk, kombinert med intenst teoretisk arbeid for å skille ut de grunnleggende operasjonene i alle menneskelige språk.

Språk spiller en sentral rolle i våre liv. Vi bruker det til å kommunisere, til å tenke, til å skrive og til å lese. Ludvig Holberg var en ordets mester, som vi alle anerkjenner for hans utmerkete skuespill og romaner, inkludert Nils Klims underjordiske reise. Holberg var et barn av opplysningstiden, en periode der rasjonell tenkning og vitenskapelige studier sto i første rekke. På min egen akademiske reise har jeg blitt svært sterkt inspirert av opplysningstiden, siden alle mine forskningsprosjekter dypest sett er rasjonalistiske.

Det hevdes til tider at lingvistikk egentlig ikke hører hjemme blant de humanistiske fagene. Våre metoder er for sterkt inspirert av naturvitenskapene, og de befinner seg på et formelt sofistikert nivå som overgår det en finner i alle andre tradisjonelle humanistiske disipliner. Ikke desto mindre er de humanistiske fagene uunnværlige når det gjelder å forstå de grunnleggende spørsmålene i tilværelsen: Hvem er vi? Hvorfor er vi som vi er? Språk gir en unik innsikt i disse fundamentale spørsmålene, og i denne forstand er lingvistikk trygt plassert innenfor den store humanistiske tradisjonen, en tradisjon som jeg er veldig glad for at Holbergprisen og Nils Klim-prisen anerkjenner og feirer.

Jeg vil gjerne rette en dyp takk til noen få av de mange enkeltpersonene som har bidratt til å gjøre meg til den forskeren jeg er i dag. Professor Jan Terje Faarlund ved Universitetet i Oslo har vært en mentor og støttespiller siden jeg gikk i videregående skole. Uten han ville jeg antakelig ha blitt matematiker eller fysiker. Professor Marit Westergaard ved Universitetet i Tromsø har også vært en viktig mentor og venn siden 2006.

Jeg vil takke Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, spesielt professor Kristian Kristoffersen som ansatte meg som forskningsassistent da jeg startet mitt bachelorstudium. Det lingvistiske instituttet ved University of Maryland sørget for at jeg fikk en fantastisk doktorgradsutdanning, og jeg står i spesielt stor gjeld til min fremragende veileder, professor Paul Pietroski. Ved NTNU er jeg enormt takknemlig mot ledelsen, først og fremst min dekan Anne Kristine Børresen, prorektor for forskning Kari Melby og rektor Gunnar Bovim for deres uvurderlige støtte.

Det er to personer som har vært viktige for meg på måter som ikke kan utrykkes fullt ut med ord. Den første møtte jeg i et sametelt i Nord Norge i 2007. Siden da har vi vært gode venner og kolleger, utvekslet utallige daglige e-postmeldinger om alt fra hunder til “vocabulary insertion”. Takk skal du ha, professor Artemis Alexiadou for vårt uvurderlige og spennende samarbeid og vennskap. Den andre personen er min far, som på et avgjørende tidspunkt under mitt bachelorstudium ga meg den moralske støtten jeg trengte for å fortsette å studere lingvistikk. Han har alltid stilt opp for meg, uansett hvor langt borte jeg har oppholdt meg. Tusen takk!

Takk, og takk til alle for oppmerksomheten.

Professor Terje Lohndal Nils Klim-prisen 2014

Nils Klim-prisen 2014

Terje Lohndal

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Nils Klim-intervjuet:

"Mitt nåværende intellektuelle prosjekt er (fremdeles) å forstå den menneskelige språkevnen. Det vil si at jeg vil finne ut om det er noen språkspesifikke mekanismer som styrer den, og hva forholdet mellom språkevnen og generelle kognisjon er." Les mer.

Arrangement med Terje Lohndal