Nils Klim-samtalen 2021 med Daria Gritsenko

Nils Klim-prisen for 2021 ble tildelt finsk-russiske Daria Gritsenko, for hennes betydelige forskningsbidrag i krysningsfeltet mellom statsvitenskap, miljøstudier og digital humaniora. I dette intervjuet forteller hun om sin bakgrunn og forskningsinteresser.

Daria Gritsenko er førsteamanuensis (Assistant Professor) i Russisk og Eurasiske studier ved Helsingfors universitet, hvor hun er tilknyttet Aleksanteri-instituttet og Helsinki Institute for Sustainabilty (HELSUS).

Med sin mangfoldige bakgrunn – med akademiske grader fra Russland, Tyskland og Finland – er hun allerede blitt en profilert internasjonal forsker.  I løpet av sin karriere har hun spesialisert seg innenfor arktiske studier, så vel som i forskning innen maritim transport, energi og bærekraft. All hennes forskningsaktivitet er høyst relevant når det gjelder vår tids globale spørsmål knyttet til politisk styring og klima og miljøvern. I sin senere forskning har hun i økende grad befattet seg med stordata for å studere politisk styring i Russland, blant annet når det gjelder fornybar energi. 

Gritsenko har publisert et imponerende antall vitenskapelige artikler i velrennomerte tidsskrifter og har vært en dynamisk kraft i etableringen av et miljø i Helsingfors som er ledende innen hennes forskningsfelt. I spørsmål om teknologi, kultur og bærekraft har hun fra sitt nordiske ståsted også bidratt med å etablere viktig kontakt over landegrensene i det eurasiske området. 

Intervjuer: Håvard Haarstad, Professor og leder for Centre for Climate and Energy Transformation, Universitetet i Bergen.

Dato

til 11:00, CET.
Sted
Sted: Bergen / Helsinki
Praktisk informasjon
Studioopptak