Nils Klim-symposium: "DOUBT: Interdisciplinary perspectives"

Internasjonalt symposium organisert av mottageren av Nils Klim-prisen 2021, Daria Gritsenko, i samarbeid med Holbergprisen.

For mer informasjon: Se Holbergprisens engelske nettsider.

Dato

til 17:00, CET.
Sted
Helsingfors universitet