Elever fra Vestland, Viken og Svalbard til topps i årets forskningskonkurranse

11.05.2021

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjorde i dag vinnerne av Holbergprisen i skolen, som har forsket på det såkalte «klimasøksmålet».

Årets vinnere av den nasjonale skolekonkurransen Holbergprisen i skolen ble Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, med prosjektet: «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen».

Etter at Stortinget i 2016 åpnet for oljeboring i Barentshavet, ble staten saksøkt av Greenpeace og Natur og ungdom, som påstod at vedtaket var i strid med Grunnlovens §112. Denne paragrafen slår fast at alle har rett til et miljø som sikrer helsen. Elevene viser hvordan klimasøksmålet kan leses som en forhandling av forholdet mellom den lovgivende og den dømmende statsmakt, og de mener Høyesterett kunne ha kommet til et annet resultat, hvis retten i større grad hadde vektlagt et menneskerettslig perspektiv.

«Elevene bringer inn perspektiver fra juss, filosofi og politisk teori i argumentasjonen på en måte som imponerer», sier fagjuryen i sin uttalelse. «Elevene viser en svært god forståelse av kompleksiteten i emnet de behandler, og de lykkes med å relatere grunnleggende spørsmål innenfor politisk filosofi til et svært aktuelt tema».

Annenpris til Vestby, tredjepris til Longyearbyen

En hel klasse, 1STF, ved Vestby videregående skole i Viken fylke kom på annenplass i årets konkurranse. Med prosjektet «Effekten av høytlesing» argumenterer de for at det å bli lest for som barn, kan gjøre det lettere og mer naturlig å lese bøker når man blir eldre.

Tredjeprisen gikk til Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole, videregående avdeling på Svalbard, for prosjektet «Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest». Her ser elevene nærmere på norsk-russiske relasjoner både ved å sammenligne forholdet mellom Norge og Russland og ved å se på forbindelsene mellom lokalsamfunnene i Longyearbyen og i Barentsburg.

Stor deltagelse landet rundt

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Konkurransen administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. 

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i forskningskokurransen. I år har rundt 900 elever, fra Svalbard i nord til Kristiansand i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 60 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

«Årets prosjekter har hatt stor faglig bredde, og vist at elever kan engasjere seg i hele spekteret innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning fra jus og statsvitenskap til litteraturvitenskap og kulturminnevern. Det er imponerende at skolene har fått fram så mange solide prosjekter i den krevende situasjonen de har vært i det siste året.»

«Finalistene har levert oppgaver med forskbare problemstillinger og svært grundige analyser. Juryen er imponert over pågangsmotet og kreativiteten de har vist i utformingen av prosjektene, og ikke minst over fliden og gjennomføringsevnen også i de siste leddene av analyse- og skriveprosessen.»

-  Leder av fagjuryen, Stine Helena Bang Svendsen

Lærerpris til Spjelkavik videregående skole

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på kr. 20.000 basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport «‘Det er så verdt det når man er ferdig’ - Om refleksjon, djupnelæring og kritisk tenking i Holbergprosjektet».

Fagjuryen peker på at rapporten viser hvordan bruk av refleksjonsnotater i veiledning av elever kan være svært nyttig. Slike notater gjør elevene bevisste sin egen læring og utvikling gjennom forskningsprosessen, og de viser hvordan systematisk refleksjon styrker elevenes motivasjon og selvtillit. Rapporten gir på denne måten inspirasjon og innspill til hvordan andre lærere kan jobbe med elevenes læringsprosess gjennom Holbergprisen i skolen, uttaler juryen.

Imponerende arbeid under krevende forhold

Koronapandemien har skapt ekstra vanskeligheter for deltagerskolene også i år. Juryen er imponert over hvordan skolene har gjennomført arbeidet, i en situasjon hvor skolene skiftet mellom ulike tiltaksnivåer, og hvor mange elever måtte ha perioder med hjemmeskole.

Også kunnskapsminister Guri Melby fremhever elevenes og lærernes innsats: «Elevene har brukt mulighetene, de har jobbet hardt og stilt gode spørsmål», sier hun. «Jeg håper forskningen har vekket nysgjerrighet og engasjement,» fortsetter statsråden, som også håper noen av elevene vil gå videre med en forskerkarriere når den tid kommer.

Finalistene vil feires og motta sine premier under Holberguken i Bergen i juni.

«Holbergprisen i skolen er inspirerende for oss i juryen fordi det viser hvor mye elever i videregående opplæring kan bidra med gjennom elevforskning. Mange forord i forskningsrapportene har vitnet om at elevene gjerne skulle møtt hverandre og lærerne sine mer i arbeidet. Det å motivere seg selv til å stå løpet ut er noe av det mest krevende med forskningsarbeid, og det er en enorm prestasjon å klare det også når forholdene ikke er optimale.»

-  Leder av fagjuryen, Stine Helena Bang Svendsen

Juryens begrunnelser kan leses her (skoleprisen) og her (lærerprisen).

Årets fagjury 

Årets fagjury har bestått av: 

  • Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Juryleder)
  • Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole