En uke til innleveringsfrist for Holbergprisen i skolen

21.04.2010

Onsdag 28. april er fristen for å levere inn forskningsprosjekter til Holbergprisen i skolen 2010. Elevene ved Lundeneset videregående skole legger siste hånd på verket.

Onsdag 28. april er fristen for å levere inn forskningsprosjekter til Holbergprisen i skolen 2010.

- 23 av elevene i 1ST og 2ME har nå i mars gjennomført sine spørreundersøkelser i 20 utvalgte ungdomsskoler i Rogaland og Hordaland. Disse elevene er fordelt i fem ulike forskningsgrupper med hvert sitt fokusområde innenfor skolens fellestema for årets Holbergprosjekt; "Hvorfor får guttene svakere karakterer enn jentene i ungdomsskolen?", forteller Dagfinn Våge som er lektor på Lundeneset. Les mer.

Holbergprisen i skolen er en forskningskonkurranse for videregående skoler. Skolene som har deltatt i forskningskonkurransen utover vinteren har mange interessante og varierte tema, deriblant; ”Hvilken konsekvenser får finanskrisen for lokalsamfunnet?", "Hvordan drives norsk bistandsarbeid?", "Hvorfor gutter får svakere karakterer enn jenter i ungdomsskolen og hvorfor flere gutter enn jenter ikke fullfører videregående skole." "Hva legger vi i begrepet livskvalitet?" og ”Er ”Ny start i arbeidslivet” et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?”.

Juryen til Holbergprisen i skolen har møte 19. mai og kårer de tre finalistene som vil ha sin egen prisutdeling på Bergen Katedralskole 9. juni kl. 10. 30. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland annonserer prisvinnerne, mens vinner av Holbergs Internasjonale minnepris, Natalie Zemon
Davis, vil dele ut diplomer til elevene.

Årets deltagere: Bergen Katedralskole, Glemmen videregående skole, Langhaugen videregående skole, Lundeneset videregående skole, Nadderud videregående skole, Nesbru videregående skole, Norges Toppidrettsgymnas Tromsø, Skarnes videregående skole  og Vågsbygd videregående skole.

Om Holbergprisen i skolen
En viktig del av Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. I samarbeid med forskningsmiljøer og videregående skoler ønsker Holbergprisen å bidra til å skape forståelse, engasjement og entusiasme for fagene. Hvert år inviteres elever ved landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid i samarbeid med forskere. Ved å gjennomføre et forskningsprosjekt blir elevene gjort kjent med forskning, aktuelle tema, spørsmål, metoder, utfordringer og muligheter. Elevene oppdager nye og spennende innfallsvinkler til hvordan
verden kan betraktes. I tillegg deles også ut et lærerstipend.