Fagkonsulent Hans Jacob Ohldieck

20.09.2017

Hans Jacob Ohldieck er forsker ved UiB, vår dyktige fagkonsulent og ansvarlig for årets lærerseminar "Etikk, makt og metode". Her forteller Ohldieck om sitt valg av fagfelt, og hvilke styrker hans felt har.

Hva var avgjørende for ditt valg av fagfelt?

Fagfeltet mitt befinner seg i et slags skjæringspunkt mellom litteraturvitenskap, spansk og filosofi, så her er det forskjellige impulser som har vært avgjørende. Når det gjelder spansk, var møtet mitt med Cuba som backpacker i 1999 en viktig hendelse. Møtet med dette landet var på mange måter et sjokk, men inspirerte samtidig til videre utforskning av latinamerikansk litteratur og kultur. Både når det gjelder litteraturvitenskap og filosofi har fagmiljø og forelesere vært avgjørende. Helge Pettersens filosofiforelesninger om Nietzsche og fransk filosofi åpnet mange nye dører, og på litteraturvitenskap hadde vi et veldig godt studentmiljø som inspirerte til videre studier. Flere fra dette miljøet ble jeg senere kolleger av i tidsskriftet Vagant
 

Hvilke sider av fagfeltet ser du som særlig interessante, og hva er fagfeltets styrke?

Litteraturvitenskapen i Norge (og kanskje særlig i Bergen) har hatt, og har, en sterk teoretisk forankring som åpner for mange ulike innganger til litteratur. Dette er definitivt en styrke, og selv forsøker jeg å bringe med meg denne "teoretiske arven" over i studiet av latinamerikansk litteratur og kultur, blant annet i forbindelse med et prosjekt om vold og estetikk. Dette er et tematisk felt som åpner opp for mange spennende problemstillinger knyttet til Latin-Amerika før og nå, ikke minst i forbindelse med latinamerikanernes komplekse forhold til Europa. Tematikken peker samtidig mot det jeg mener er en styrke ved spanskfaget generelt: ved at faget legger opp til både språklige, litterære, kulturelle og historiske innganger til den spanskspråklige verden, kan man få en reell forståelse av denne verdens kompleksitet. Dette er blant annet viktig for alle de fremtidige lærerne som skal ut og øve opp skoleelevenes "interkulturelle kompetanse", en kompetanse eller dannelse som har en tendens til å forsvinne under kravene til effektivitet og målbare resultater.
 
Tematikken peker samtidig mot det jeg mener er en styrke ved spanskfaget generelt: ved at faget legger opp til både språklige, litterære, kulturelle og historiske innganger til den spanskspråklige verden, kan man få en reell forståelse av denne verdens kompleksitet. 
 
Ohldieck er som fagkonsulent ansvarlig for Holbergprisen i skolens lærerseminar. Her vil foredragsholdere gi innblikk i aktuell forskning fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og ta lærene steg for steg gjennom forskningsprosessen. Årets tema er "Etikk, makt og metode".Under den tittelen vil det blant annet bli tematisere hvordan utdanning, kjønn, psykisk helse og politiske valg er forbundet med ulike former for makt.