Finalister i Holbergprisen i skolen 2010

19.05.2010

Nok en gang har skoleungdom vist både en forskningsiver og en stor forskningskompetanse! De er med på å utvikle ny kunnskap som samfunnet har behov for, fremhever juryen. Nivået har vært gjennomgående høyt - og juryen lot seg imponere over strukturerte prosjekter, klare problemstillinger og spennende temavalg. Årets elevprosjekter har stor spennvidde i forskningssammenheng og tematikk.

Elevene og lærerne har virkelig lagt ned en arbeidsprosess som går langt utover det man kan forvente - ikke minst sett i forhold til den travle skolehverdagen de har. Ikke bare var nivået på innholdet høyt, formidlingsgleden og evnen til å formidle tredde i år også tydelig frem. Juryen vil benytte anledningen til å skryte av det vitenskapelige arbeidet som gjøres av elever og lærere i forbindelse med Holbergprisen i skolen. De fremhevet at det metodiske i prosjektene holdt et imponerende høyt nivå. Selv om elevene er tett på sin egen hverdag i valg av forskningstema, klarer de likevel å ha et godt og nyansert forskningsperspektiv.

Finalister (alfabetisk rekkefølge):

Glemmen Videregående skole (Fredrikstad): "Reality vs virkelighet - ulike grenser og tabuer på reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv".

Langhaugen videregående skole (Bergen) med prosjektet: "De usynlige - En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver".

Vågsbygd videregående skole (Kristiansand) : "Er Ny start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?"

I tillegg til pengepremier på henholdsvis 5 000, 10 000 og 15 000 kr, mottar elevene også invitasjon til å delta på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen og regjeringens middag i Håkonshallen. Det blir også arrangert en egen fagdag for elevene tirsdag 8. juni.

Finaledeltakerne må vente til onsdag den 9. juni før de får vite om de får 1.pris, 2. pris eller 3. pris i konkurransen. Kunngjøringen finner sted på Ludvig Holbergs gamle skole, Katedralskolen i Bergen, den 9. juni kl. 10.30. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, vil forestå utdelingen av premiene, mens vinner av Holbergs internasjonale minnepris 2010, Natalie Zemon Davis, vil være tilstede under prisutdelingen og dele ut diplomer til elevene.  

Årets vinner av lærerstipendet

Dagfinn Våge fra Lundeneset videregående skole for rapporten: "Hvorfor får gutter lavere karakterer enn jenter i ungdomsskolen?"
Vinneren av lærerstipendet blir også invitert til Bergen og til de ulike seremoniene.

Fagjuryen som har evaluert elevprosjektene har bestått av prof. Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen, lektor Anita Pedersen ved Laksevåg videregående skole, prof. Thorolf Krüger ved Senter for utdanningsforskning ved Høyskolen i Bergen og Dr.art Henrik G. Bastiansen forsker ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.