Forsker på flyskam og høyreekstrem ungdom

27.02.2020

Kroppspress, selvmord, fritt skolevalg, konspirasjonsteorier, undervisning i fengsel, kulturkonflikter i litteraturen, flyskam og høyreekstremisme. Dette er bare et lite utvalg av temaene årets deltakere i Holbergprisen i skolen har valgt å fordype seg i.

Unge klimaforskere

De siste årene er ungdoms klimaengasjement blitt tydelig. De unge streiker, brøler og stiller seg bak Greta Thunbergs krav om drastiske intensjonale klimatiltak. Også i prosjektskissene til deltakerne i Holbergprisen i skolen ser vi gjenskinnet av klimakampen. Lovise og Anna ved Oppdal videregående skole skal for eksempel se nærmere på hvorfor unge føler på flyskam. Eline skal utforske spørsmålet Hvorfor har samfunnet så store fordommer mot vegetarianere? . Ved Firda videregående skole forsker elevene i det nye valgfaget Klima og miljøfag.

Terror og høyreekstremisme 

Hvem er de unge høyreekstreme i Oslo? spør Lone Sivertsen Devik og Marie Meltvedt Lyseggen ved Elvebakken videregående skole. De skal dykke ned i det høyreekstreme miljøet i sin by, og finne ut av hva som er typisk for denne gruppa. Kirsti ved Oppdal videregående skole retter søkelyset mot et beslektet tema. Hun skal forsøke å finne ut av om skoler i Norge er forberedt på terrorangrep.

Ungdom opptatt av psykisk helse og kulturforskjeller 

Også i år er mange av problemstillingene knyttet til psykisk helse. Elevene retter lupen mot temaer som kroppspress, effekter av fraværsgrense og skolenes oppfølging av elever med psykiske sykdommer. Ved Bergen Katedralskole er det blant annet elever som skal se på hvordan gutter opplever kroppspress, og på Kongsbakken videregående skole skal elever analysere norske mediers omtale av selvmordstematikk i kjølvannet av Ari Behns bortgang.

I tillegg er det mange som vil undersøke problemstillinger knyttet til innvandring, etnisitet og minoriteter. Et utvalg problemstillinger fra Thor Heyerdal videregående skole lyder som følger: Hvordan påvirker din kulturelle bakgrunn dine tanker om fremtiden? Kan navnet ditt begrense dine muligheter til å få jobb? Hva vil det si å være integrert i samfunnet? Elever ved Vestby videregående skole skal gjennomføre en litterær analyse av opplevelsen av kulturkonflikt hos karakterene i romanene Tante Ulrikkes vei og Alle innvandrere har lukka gardiner.