Forsker på læring og likestilling

24.02.2021

Elever over hele Norge er godt i gang med forskningsprosjektene sine, og årets problemstillinger er varierte og spennende.

Årets deltagere har sendt inn sine problemstillinger, og vi har fått et innblikk i hva elevene skal forske på i årets forskningskonkurranse. De innsendte problemstillingene er varierte og omhandler alt fra sjekking og #metoo, ulv og mops, til radikalisering og samtykkelov.  

Forsker på læring

Mange timer på hjemmeskole har kanskje ført til at mange elever har fått litt ekstra tid til å spørre seg om hvordan de lærer best. Temaer knyttet til læringsmiljøer, yrkesvalg og studieteknikker er populære i år. Hva som fremmer læring, hva som påvirker elevers motivasjon og effekten av digital undervisning er kun noen av temaene årets deltagerskoler skal forske på. 

En gruppe elever fra Gjøvik vgs i Innlandet har stilt spørsmålet finnes det noen felles kjennetegn i studieteknikken til de som presterer godt på skolen? Ved Spjelkavik vgs i Ålesund i Møre og Romsdal skal flere elevgrupper forske på læring. Noen av elevene skal forske på hvordan digitale lærebøker påvirker motivasjon, og spør om det er stor forskjell på motivasjon mellom gutter og jenter, mens en annen gruppe skal forske på hvordan mobilhotell påvirker prestasjonene til elever på skolen.  

Likestilling på agendaen

Likestilling og feminisme er et annet tema som er populært å forske på i Holbergprisen i skolen 2021. En gruppe fra Mosjøen vgs i Nordland skal forske på hvilken rolle leketøysbutikker spiller for fenomenet jentefarger og guttefarger. På Gjøvik vgs skal en elevgruppe undersøke om holdninger til feminisme varierer ut ifra hvilke videregåendelinjer man går på. Ved Olsviksåsen vgs i Vestland spør en gruppe elever om jenter føler på sexskam i høyere grad enn gutter, og hva som eventuelt kan forklare det. I Oslo spør en gruppe elever fra Blindern vgs hvilke utfordringer kvinner møter hvis de ønsker å bli toppledere. 

Alt mellom himmel og jord

Som vanlig er de ulike problemstillingene elevene skal forske på veldig varierte, og dekker nesten alt mellom himmel og jord. For eksempel skal en gruppe fra Voss gymnas undersøke hvordan korona har påvirket festkulturen på Voss. På Amalie Skram vgs i Bergen skal en elevgruppe undersøke Høyesteretts rolle i samfunnet med fokus på behandlingen av klimasøksmålet. En elev fra Oslo by steinerskole skal undersøke hvordan og hvorfor utviklingen fra ulv til mops har funnet sted, mens elever fra Blindern vgs i Oslo skal utforske spørsmålet om Norge bør innføre en samtykkelov. 

Forskningsprosjektene er i full gang på Amalie Skram vgs. Foto: Thor Brødreskift
Forskningsprosjektene er i full gang på Amalie Skram vgs. Foto: Thor Brødreskift.

Startet tidlig å tenke på problemstilling

Hildegunn Stokke Rasmussen er lærer ved Spjelkavik vgs i Ålesund, som deltar i konkurransen for første gang i år. Hun forteller at elevene var raskt ute med å tenke på problemstilling. “Vi startet ganske tidlig med små drypp om Holbergprisen i skolen for å få elevene til å komme i gang med refleksjoner.”  

Hun er tydelig på at koronapandemien har påvirket hvilke problemstillinger som har blitt valgt.

Det er nok noen problemstillinger som har blitt valgt bort på grunn av koronarestriksjoner, og vi ser at det store flertallet har valgt å jobbe kvantitativt, noe som sikkert har en viss sammenheng med smittevern. I tillegg er det flere som har valgt koronarelaterte problemstillinger – blant annet er mange interessert i problemstillinger knyttet til hjemmeskole.  

Åsne Andersen, lærer ved Blindern vgs, forteller at korona har påvirket valg av problemstillinger også i Oslo.

I startfasen gav jeg elevene et tips om at det kunne være interessant å se på konsekvensene korona har for samfunnet. Det er noen som har bestemt seg for å gjøre nettopp dette. Det var også noen som reagerte på tipset mitt med "Nei, jeg er så lei av korona", og som dermed skriver om helt andre temaer. Forståelig!  

Ivrige og motiverte elever

Stokke Rasmussen forteller at elevene jobber ivrig med prosjektet. “Det er gøy å se elevene jobbe med dette prosjektet. De aller fleste er mer engasjerte og ivrige enn i en vanlig undervisningstime, og de reflekterer over ganske avanserte problemstillinger på en selvstendig måte. Det er ingen tvil om at både konkurranseaspektet og det å være i tett kontakt med en «ekte forsker» har gjort noe med motivasjonen for de fleste. Jeg tror også erfaringen med å gjøre et såpass stort stykke arbeid er verdifull for elevene videre.” 

Forskerkontakt Ole Hjortland veileder elever på Amalie Skram vgs. Foto: Thor Brødreskift
Forskerkontakt Ole Hjortland veileder elever på Amalie Skram vgs. Foto: Thor Brødreskift.

Også Andersen forteller om ivrige elever. “Jeg tror prosjektet gir elevene innsikt i samfunnsfagene på en litt annen måte, der de, heller enn å svare på spørsmål som blir gitt dem, er de som stiller spørsmålene. Dette eierskapet til prosjektet kan være en inngang til å like faget for noen, og for andre til å dykke enda dypere.”