Forskerkontakt Cecilie Takle

03.08.2017

– Det beste med dette oppdraget har vært å få treffe flotte, engasjerte og hardtarbeidende elever

Tekst: Marita Ramsvik

Cecilie Takle er stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo. Hun forsker på fremstilling av æresidealer i moderne fantasy-litteratur for barn og unge, og er med i forskergruppen After honor. Hun beskriver det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen som en utelukkende positiv opplevelse.

Lærer elevene kildekritikk

Mange av forskningsprosjektene til elevene dreide seg om fantastisk litteratur, noen var opptatte av medier og adaptasjoner, og noen forsket på språkvaner hos unge. Takle beskriver elevene som selvdrevne og engasjerte, og sier at de kom frem til gode problemstillinger og metoder som passet til forskningsspørsmålene de stilte.

– I den klassen jeg besøkte var også elevene spesielt flinke til å hjelpe hverandre fram og gjøre hverandre gode med tips og konstruktiv kritikk, til tross for at de jo befant seg i en konkurransesituasjon. Denne evnen og viljen til å samarbeide med andre, og bygge hverandre opp er en kjempeflott egenskap å ta med seg inn i arbeidslivet senere, sier Takle.

Forskning er et nyttig verktøy for elevene

Gjennom å forske i skolen lærer elevene å være grundige og etterrettelige, forteller Takle. Det var mange spennende prosjekter og originale ideer som rørte seg i klassen. Elevene trengte i hovedsak veiledning på hvordan de kunne avgrense oppgavene sine slik at prosjektene ble overkommelige innenfor de gitte tidsrammene.

 Det er viktig å utruste elevene med verktøy til å tenke selvstendig og kritisk, framfor å bare reprodusere gammel kunnskap og gjenfortelle det andre har sagt, sier Takle.

Hun mener elevene opparbeider slike ferdigheter ved å forske selvstendig på temaer som interesserer dem, i stedet for å benytte seg av god, gammeldags pugging for å gjenfortelle kunnskap på en tradisjonell skoleprøve.

Ved å lære elevene om god forskningsmetode og det å stille gode spørsmål, gir vi dem ikke bare en fordel hvis de velger å studere etter videregående, men vi utdanner også samfunnsborgere som kan stille kritiske spørsmål og utfordre etablerte sannheter, sier Takle.