Forskerkontakten: Jørn Ljunggren

12.02.2020

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Jørn Ljunggren er forskerkontakt for Kongshavn videregående skole.

Jørn Ljunggren​ er forsker II i sosiologi ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.
Hans forskningsinteresser er blant annet spørsmål knyttet til sosial ulikhet, og hvordan denne overføres på tvers av generasjoner, samt hvordan livsvilkår blir påvirket av ulik tilgang til ressurser.

Hva er dine forskningsområder og interesser? 

- Jeg er interessert i, og forsker på, en rekke spørsmål knyttet til sosial ulikhet. Spesielt hvordan denne overføres på tvers av generasjoner og hvordan ulike deler av folks liv påvirkes av at de har ulik tilgang til ressurser. 

Hva er ditt beste råd til elever som skal gå i gang med et forskningsprosjekt?

- Første skritt er å tenke godt over hva du virkelig lurer på. Slike prosjekter innebærer ofte mye arbeid og det blir fort kjedelig om du ikke er spesielt interessert. Er du reelt nysgjerrig kan arbeidet derimot være skikkelig gøy. Det neste viktige skrittet er å passe på at det er samsvar mellom spørsmålet du stiller og metoden du skal benytte. Dersom spørsmålet og metoden ikke passer sammen er løpet kjørt før du kommer i gang.

Hva tenker du elevene kan lære av å forske i skolen?

- Elevene kan lære mye av slike prosjekter. Ikke minst kan de lære at det er gøy å finne ut av ting selv - med litt mer omfattende fremgangsmåter enn hva de vanligvis bruker i skoleoppgaver. Jeg håper også de lærer seg å være kritiske. Til kilder, medier og til eksisterende forskning. Det finnes alltid svakheter, men det er ikke nødvendigvis et problem dersom man er åpne om dem.

Hvordan var møtet med elevene da du var forskerkontakt i 2018?

- Veldig morsomt og lærerikt. Elevene har mange spennende ideer. Utfordringen har ligget i å hjelpe dem å gjøre prosjektene løsbare uten at de mister den genuine nysgjerrigheten de hadde i utgangspunktet.