Forskerkontakten: Milda Jonusaite Nordbø

27.03.2018

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen årets forskerkontakter. Her Milda Jonusaite Nordbø, forskerkontakt for Elvebakken videregående skole.

Milda Jonusaite Nordbø er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Nordbøs forskningsområder er samspill mellom natur og mennesker, klimaendringer og klimatilpasning, verdikjeden til spesialkaffe, betydning av samarbeid for samfunnsendringer, utvikling i Afrika, kvalitativ metode; særlig etnografi, narrativ analyse og visuelle metoder.

Hva er dine forskningsområder og interesser? 

Jeg lurer på hva som får mennesker til å endre seg, til å ville endre seg. Vi lever i en tid med klimaendringer hvor vi har nok informasjon og teknologi til å gjøre nødvendige endringer, men vi gjør ikke endringene fort nok og stort nok. Jeg ser derfor veldig målrettet på mennesker som skaper en betydelig samfunnsendring mot alle odds. Jeg tror vi kan lære av noe av dette i møte med klimaendringene.

Hva er ditt beste råd til elever som skal gå i gang med et forskningsprosjekt?

1. Velg noe du er interessert i. Hva er det du kan lese om eller snakke om så lenge at du glemmer tiden? Det bør være en del av temaet du velger å forske på. Mye lettere å jobbe hardt og lenge med noe du synes er gøy.

2. Velg et lite spørsmål. Dette er skikkelig vanskelig. Det er mye som er spennende og alt henger sammen når du begynner å se på det. For at et forskningsprosjekt skal være gjennomførbart må det et lite spørsmål til. Du kommer til å finne en hel verden av svar, og det er gøy å jobbe med. Har du et stort spørsmål eller for mange spørsmål, kommer du til å drukne i relevant informasjon. Velg derfor et lite spørsmål, selvom det er vanskelig. Det blir lettere og morsommere å jobbe da.

3. Hva er den beste måten for å komme til svaret på spørsmålet? Er det å lage en oversikt over relevante dokumenter, gjøre en undersøkelse med mange mennesker, snakke med noen få mennesker og komme til dybden i det du er interessert i å finne ut av, eller observere noen som gjør det du er på jakt etter å forstå? Alle metoder har svakheter og styrker, du må velge en egnet metode for å best hjelpe deg mot målet.

Hva tenker du elevene kan lære av å forske i skolen?

Åh, det er mange ting. Jeg håper de lærer hvor mange ulike svar det finnes på et og samme spørsmål.  At de lærer at forskning ikke fører til noe fasit-svar eller sannhet, men vi gjør vårt beste forsøk på å komme så nærme som mulig en slags representasjon av et øyeblikk fra virkeligheten. At det er mange ting vi fortsatt ikke forstår om samfunnet vår. At forskning kan være veldig gøy.