Forskerkontakten: Ole Thomassen Hjortland

10.02.2021

Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året. Forskerkontakten støtter og veileder elevene og lærerne i forskningsprosessen.

Ole Thomassen Hjortland er forskerkontakt for Amalie Skram videregående skole i Bergen. Han er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier på Universitetet i Bergen. 

Hva er dine forskningsområder og interesser?

Jeg forsker på argumentasjon, og særlig på hva som gjør noe til et godt eller dårlig argument. Fagfeltet heter logikk, og her bruker vi blant annet språkanalyse og matematikk til å analysere strukturen i resonnementer. Ellers driver jeg et formidlingsprosjekt i Morgenbladet sammen med Pål Antonsen, Logikksjekk. Der skriver vi korte analyser av innlegg i den offentlige debatten. 

Hva er ditt beste råd til elever som skal gå i gang med et forskningsprosjekt?

Finn et spørsmål som gjør deg engasjert og nysgjerrig. Ikke velg et forskningsspørsmål som du allerede mener du vet svaret på, men noe du kan la deg overraske av. Du bør kunne forklare prosjektet i to-tre setninger til noen som ikke har hørt om det før. Prøv det ut på en venn eller et familiemedlem! 

Hva tenker du elevene kan lære av å forske i skolen?

Å lære å forske handler ikke først og fremst om å komme frem til forskningsresultater, men om å bli fortrolig med forskningsprosessen. Elevene lærer kildekritikk og å skrive argumenterende tekst. Slik lærer man også å vurdere ekspertuttalelser man selv møter i andre sammenhenger.

Hvordan er det er å møte elever som vil bruke filosofi til å forstå og belyse aktuelle problemer?

Jeg er utrolig glad for at elevene får anledning til å arbeide med et forskningsprosjekt i filosofi og historie. Egentlig er det en ganske takknemlig oppgave å snakke om filosofi med elevene. I grunn kan de jo allerede filosofere, selv om de kanskje ikke ville kalt det det selv. De er også veldig motiverte for å diskutere store problemstillinger, og de tvinger oss akademikere til å anvende våre innsikter og metoder på områder vi ikke ville tenkt på selv.

Hvordan kan elevene bruke filosofiske perspektiver til å analysere samfunnet og samfunnsproblemer?

Filosofien hjelper oss ikke bare med å besvare spørsmålene våre, den hjelper oss også med å finne ut hvilke spørsmål som er verdt å stille. De fleste forskningsprosjekter inneholder filosofiske perspektiver, enten det er begrepsavklaring, tankeeksperimenter eller etisk refleksjon. 
Mange forbinder nok forskning med reagensrør og partikkelakseleratorer, så det er viktig å få vise frem forskning fra andre akademiske felt. Filosofi er et fag hvor mange metoder møtes - alt fra den rene refleksjon til eksperimenter og matematiske modeller. Men først og fremst tror jeg at det er problematisk å overdrive forskjellene mellom vitenskapene og humanistiske fag. Det er flere fellesnevnere enn det er forskjeller.

Forskerkontaktene i Holbergprisen i skolen og nye forskningsressurser

Sekretariatet for Holbergprisen i skolen hadde møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og andre representanter fra Kunnskapsdepartementet i januar for å informere om forskningskonkurransen og årets deltagere. På møtet ble det blant annet orientert om forskerkontaktenes viktige arbeid.

Holbergprisen i skolens sekretariat i møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Holbergprisen i skolens sekretariat i møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. 

Forskerkontaktene er en sentral del av Holbergprisen i skolens oppfølging av elevene og deltagerskolene. De utgjør et svært viktig bindeledd mellom videregående skoler og universiteter og høgskoler, og bringer forskning inn i klasserommene over hele landet. Holbergprisen i skolen styrker nå kontakten med universitets- og høgskolesektoren  ytterligere gjennom utviklingen av vår nye nettbaserte forskningsressurs, der forskere fra forskjellige norske universiteter og høgskoler bidrar med artikler knyttet til ulike deler av forskningsprosessen, for eksempel utforming av problemstilling, valg av metode og lignende innen grunnleggende forskning. 

Forskningsressursene vil bli utvidet ved behov. Gjennom kontakt med forskerkontaktene og gjennom bruk av den nye forskningsressursen, håper vi i Holbergprisen i skolen at deltagende elever vil bli kjent med norske universiteter og høgskoler på en ny og bedre måte, og at dette skal gi positive effekter for elevenes overgang til høyere utdanning senere.