Forskerkontakten: Rikke Gürgens Gjærum

01.02.2018

Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forsker som veileder og støtter dem i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av årets forskerkontakter. Her Rikke Gürgens Gjærum, forskerkontakt for Heggen videregående skole.

Rikke Gürgens Gjærum er i dag professor på UIT og OsloMet. På UiT er hun leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning og på OsloMet er hun knyttet til master i estetiske fag. Etter hovedfagsstudier i teatervitenskap fra UiO og en doktorgrad i drama/teater fra NTNU ble hun i en alder av 38 professor. Gjærum har også allmennlærerutdanning fra og er dramapedagog. I år er hun forskerkontakt for Heggen videregående skole i Harstad hvor hun har veiledet problemstillinger om alt fra oppfatninger av kjønn, fremtidsdrømmer til ord som dør ut.

Hva er dine forskningsområder og interesser?
Estetiske fag i utdanning, funksjonshemming, marginalisering, innovasjon i forskningsmetodikk, utenforskap, anvendt teater, disability teater, kunst & politikk, estetikkfilosofi og emansipatorisk kunst.

Hva er ditt beste råd til elever som skal gå i gang med et forskningsprosjekt?
Gå i gang med noe du virkelig lurer på eller blir provosert av, tenk at forskning skal bidra til å bringe verden ett skritt fremover.
Still så et kort spørsmål, undersøk spørsmålet i et avgrenset felt og diskuter det du finner i lys av tidligere forskning. Tenk selv, diskuter med andre og lytt til erfarne forskere.

Hva tenker du elevene kan lære av å forske i skolen?
Vi trenger en skole som pirrer nysgjerrighet og skapertrang, forskning bidrar til undring, til kritisk selvstendig tenkning og til kollektiv diskusjon om samfunnet vi lever i.
De unge skaper fremtiden og forskningen bidrar til en bedre verden. Dermed må vi tørre å gi dem verktøy til å utfordre det bestående og skape det nye.

Hvordan har møtet med elevene vært?
Spennende, utfordrende, givende og ikke minst optimistisk på vegen av fremtiden.
Vi har mange kloke hoder og varme hjerter blant unge i dag som trenger å bli sett og hørt.