Forsket på oljehistorie og ressursenes forbannelse

01.09.2017

Hvorfor ble ikke Norge rammet av ressursenes forbannelse ved funn av petroleumsreserver i Nordsjøen?

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole fikk andrepris i Holbergprisen i skolen 2017. I sin forskning undersøker hun fenomenet ressursforbannelse og hvordan verdifulle råvarer ser ut til å lede til korrupsjon, skjev økonomisk vekst og svekket demokrati heller enn å danne grunnlag for en stabil økonomi og et godt velferdssystem.

Fagjuryen berømmet Kaurs evne til å finne, nyttiggjøre seg av og presentere funn fra et stort kildegrunnlag på en utmerket måte, og var imponert over evnen til å finne argumenter fra historien til å belyse et dagsaktuelt tema. Prosjektet tar oss blant annet med gjennom norsk oljehistorie og viser betydningen av eksisterende institusjoner, historisk tidspunkt og forhandlingsposisjon samt gode politiske forsetter. 

TBR_1646.jpg

Interessert i samspillet mellom økonomi og politikk

Jeg har lenge vært interessert i samspillet mellom økonomi og politikk, både i Norge og på internasjonalt plan. Problematikken rundt olje er noe som får konsekvenser nasjonalt og internasjonalt, hvor den økonomiske politikken ofte får negative virkninger både nasjonalt og internasjonalt, og er stadig aktuelt. Selve forskningsspørsmålet med ressursenes forbannelse ga meg muligheten til å studere økonomisk politikk i Norge i et lengre perspektiv, samtidig som jeg kunne studere mekanismer som har konsekvenser utover Norges grenser og se nærmere på oljerikdommen som vi nyter svært godt av i dag.

Å se større sammnehenger

Jeg lærte svært mye om norsk oljehistorie og økonomisk politikk, men jeg lærte også mye om det å forske. Selve prosessen og fremgangsmåten var helt ukjent for meg, og jeg har lært hvor givende det er å tilegne seg informasjon, se sammenhenger mellom ulike kilder og selv sette dette inn i et større bilde, noe jeg får bruk for også i andre fag og aspekter av livet.

Norge har gjennom samspill av en rekke faktorer prestert å videreutvikle en egalitær velferdsstat, et stabilt og transparent demokrati, teknologisk kompetanse i verdensklasse og jevnt over bedre levekår for hele befolkningen (...) Å forspille de skapte godene i en iver etter å bruke olje som motkonjunkturpolitikk er et uklokt trekk, og i tiden framover vil høynet utvinningstempo og oljeavhengighet bli de en av de største utfordringene for det norske samfunnet.

Vekket en interesse for forskning

Det har vært utfordrende og utrolig lærerikt, og det har vekket en interesse for å det å forske. Jeg er svært glad for at jeg fikk delta og erfare hvordan det er å skrive en så omfattende oppgave, og hvor inspirerende det kan være når man er genuint interessert i temaet og prosessen.

Kanwarjot Kaurs forskningsprosjekt om ressursforbannelse kan du lese her